DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tezgah Üstü İlaçlar ECS   304 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.FATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTUBA ŞERBETÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, reçetesiz yaygın olarak kullanılan ilaçları tanımak ve ülkemizde ve dünyadaki tezgah üstü ilaçlar ile ilgili düzenlemeler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin İçeriği
Reçetesiz ilaç Kullanımına genel bakış, Tezgah üstü ilaçların sınıflandırılması, ülkemizde ve dünyadaki tezgah üstü ilaçlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tezgah üstü ilaçlar hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
2) Tezgahüstü ilaçlarını listeler.
3) Tezgah Üstü ilaçlar ile diğer ilaçlar arasındaki etkileşmeleri bilir.
4) Tezgahüstü ilaçların Dünya'daki durumunu değerlendirebilir.
5) ABD ve Avrupa Birliği ülkelerindeki tezgah üstü ilaçların durumunu tanımlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tezgah üstü ilaç tanımı; tezgah üstü ilaçların sınıflandırılması Kitap, güncel literatürler Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Avrupa'da Kullanılan Tezgah Üstü İlaçlar Kitap, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Amerika'da Kullanılan Tezgah Üstü İlaçlar Kitap, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Uzak Doğu'da Kullanılan Tezgah üstü ilaçlar Kitap, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Ülkemizde Kullanılan Tezgah üstü ilaçlara genel bakış Kitap, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Cilt üzerine uygulanan ürünler Kitap, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Ağrı, soğuk algınlığı ve ateş için kullanılan ürünler ve etkileşimleri-I Kitap, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Ağrı, soğuk algınlığı ve ateş için kullanılan ürünler ve etkileşimleri-II Kitap, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Kilo kontrolü ve uykuya yardımcı ürünler Kitap, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Göz ve kulak için kullanılan ürünler Kitap, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Kontraseptif ürünler Kitap, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Tezgah üstü ilaç risk grupları Kitap, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Tezgah Üstü ilaçların yarar-zarar İlişkisi Kitap, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Genel Tekrar Kitap, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar