DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Biyoloji ve Genetik ECF   107 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Mehmet Bertan YILMAZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.MEHMET BERTAN YILMAZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.DAVUT ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.AYFER PAZARBAŞI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HÜSNÜ ÜMİT LÜLEYAP1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiPERÇİN PAZARCI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyolojide genel metot ve kavramların, canlıların temel biyolojik özelliklerinin ve insan genetiğinin, kanser biyolojisinin, bağışıklığın biyolojisinin inceleme yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sağlar.
Dersin İçeriği
Hücre yapı işlevini kavramak için; hücrenin tanımı, yapısal özelliklerini, yapısal unsurlarından hücre membranı ve iç membran sistemlerini, membran sinyalizasyonu, hücrenin diğer organellerinin adlarını tanımlar ve yapısal özelliklerini ve işlevlerini ve hücrelerin birbirleriyle etkileşimini değerlendirir,Genetik, genetik bilgi taşıyan moleküllerin yapısal ve işlevsel özellikleri, diğer moleküller ile etkileşimleri, proteinlerin sentezi, genetik bilginin kalıtsal geçiş biçimleri, kromozomların özelliklerini açıklar ve kromozomlarda ve genetik bilgi akışında doğabilecek sorunları kalıtsal hastalıklarla ilişkilendirir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hücreyi ve genel özelliklerini, yapısını ve işlevini tanımlayabilir.
2) Hücre bölünme şekillerini ve aşamalarını açıklayabilir.
3) Kalıtımın temel prensipleri hakkında bilgi edinir.
4) Genel genetik hakkında bilgi edinir ve Mendel Yasalarını açıklayabilir.
5) Genetik hastalıkları inceleme yöntemleri hakkında bilgi edinir ve açıklayabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 GİRİŞ, HÜCRE YAPISI VE ORGANELLER Kitap Anlatım
2 BİYO-MAKROMOLEKÜLLER KARBONHİDRAT, LİPİD, PROTEİN VE NÜKLEİK ASİTLER Kitap Anlatım
3 HÜCRE ZARININ YAPISI VE TRANSPORT MEKANİZMALARI Kitap Anlatım
4 REPLİKASYON, TRANSKRİPSİYON VE TRANSLASYON Kitap Anlatım
5 HÜCRESEL SİNYALİZASYON Kitap Anlatım
6 MİTOZ -MAYOZ BÖLÜNME VE ÖNEMİ Kitap Anlatım
7 GENOM ORGANİZASYONU, GEN YAPISI VE GENETİK KONTROL MEKANİZMALARI Kitap Anlatım
8 Ara Sınav Kitap Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 MUTAJENLER, MUTASYONLAR VE DNA TAMİRİ Kitap Anlatım
10 MENDEL GENETİĞİ TEK GENE BAĞLI ÖZELLİKLER VE MULTİPLE ALLELİ Kitap Anlatım
11 KROMOZOM MUTASYONLARI VE HASTALIKLARI Kitap Anlatım
12 HÜCRE YAŞLANMASI PROGRAMLANMIŞ HÜCRE ÖLÜMÜ VE KANSER GENETİĞİ Kitap Anlatım
13 GEN TEDAVİSİ VE KÖK HÜCRE Kitap Anlatım
14 İMMÜNOGENETİK Kitap Anlatım
15 GELİŞİM GENETİĞİ VE TERATOJENLER Kitap Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu1- Prof.Dr. HALİL KASAP Prof.Dr. MÜLKİYE KASAP Prof.Dr. OSMAN DEMİRHAN Prof.Dr. DAVUT ALPTEKİN Prof.Dr. HÜSNÜ ÜMİT LÜLEYAP Prof.Dr. AYFER PAZARBAŞI Prof. Dr.A. İRFAN GÜZEL, TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2. Baskı, 2016
2- Prof.Dr.H. Ümit LÜLEYAP, MOLEKÜLER GENETİĞİN ESASLARI, Nobel Kitabevi, 2008
Diğer Kaynaklar