DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eczacılığa Giriş ve Eczacılık Terminolojisi ECF   109 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Ön koşul yoktur.
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİRTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSERPİL DEMİRCİ KAYIRAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTUBA ŞERBETÇİ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiABDURRAHMAN AYGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı; öğrencilerin eczacılık mesleğinin tarihi,gelişimi, toplum ve insanlık açısından misyonu; modern ilacın, farmasötik dozaj formlarının, ilaç ve toksisitenin genel açıklaması, fakültedeki anabilim dallarının tanıtımı ve çalışma alanları, değişik anabilim dallarından eczacılıkta önemli konular, eczacılık mesleğinde kullanılan terimler, ön ekler, son ekler, reçete bilgisi ve farmakopeler hakkında da bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Eczacılık mesleğinin tarihi, gelişimi, toplum ve insanlık açısından misyonu, Farmasötik Dozaj Formları, İlaç ve toksisitenin genel açıklaması, Fakültedeki anabilim dallarının tanıtımı ve çalışma alanları, Değişik anabilim dallarından eczacılıkta önemli konular, Eczacılık mesleğinde kullanılan terimler ve Reçete bilgisi ve farmakopeler hakkında da bilgiler içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eczacılık mesleğinin tarihi, gelişimi, toplum ve insanlık açısından misyonu hakkında bilgi sahibi olur.
2) Farmasötik Dozaj Formlarını bilir.
3) İlaç ve toksisitenin genel açıklaması bilir.
4) Fakültedeki anabilim dallarının tanıtımı ve çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olur.
5) Eczacılık mesleğinde kullanılan terimler bilir.
6) Reçete bilgisi ve farmakopeler hakkında da bilgi sahibi olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eczacılık Eğitimine Giriş-Eğitim Öğretim, Organizasyon Şeması, Fakülte Tanıtımı, Anabilim Dallarının Tanıtımı Kitaplar ve güncel makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 İlaç ve Eczacılığın Tanımı Eczacılık ve İlaç ile Tedavinin Tarihi Kitaplar ve güncel makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 İlaç kaynakları, Farmasötik şekiller Kitaplar ve güncel makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 İlaç Uygulama Yolları Kitaplar ve güncel makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında sıklıkla kullanılan eczacılık ve tıp terimleri Kitaplar ve güncel makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Reçete Tanımı, çeşitleri Kitaplar ve güncel makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Eczacılıkta kullanılan Ölçü Birimleri Kitaplar ve güncel makaleler Anlatım
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Doz ve Doz çeşitleri, Kodeks ve Farmakopeler Kitaplar ve güncel makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Eczacılıkta kullanılan Bazı Tıp Terimleri, Eczacılık Terminolojisi Kitaplar ve güncel makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Farmakoloji Anabilim Dalında sıklıkla kullanılan Eczacılık Terimleri Kitaplar ve güncel makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Farmakognozi Anabilim Dalında sıklıkla kullanılan Eczacılık Terimleri Kitaplar ve güncel makaleler Anlatım
Beyin Fırtınası
13 Farmasötik Kimya Anabilim Dalında sıklıkla kullanılan Eczacılık Terimleri Kitaplar ve güncel makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Farmasötik Botanik Anabilim Dalında sıklıkla kullanılan Eczacılık Terimleri Kitaplar ve güncel makaleler Anlatım
Beyin Fırtınası
15 Biyokimya Anabilim Dalında sıklıkla kullanılan Eczacılık Terimleri Kitaplar ve güncel makaleler Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1- Eczacılık Terminoloji Sözlüğü,
2- Eczacılık Terminolojisi, Prof. Dr. Nuriye Akev, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2008.
3- Farmasötik Teknolojiye Başlangıç, Prof.Dr. Şükran Geçgil, Cihan matbacılık, 1991.
4- Eczacılık Tarihi, Prof. Dr. Emre Dölen, İstanbul,1995.