DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim Becerileri ECS   103 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; iletişim süreçleri, temel iletişim kavramları, iletişim tarihi, yapısı, fonksiyonları, özellikleri, türleri, iletişim bilimlerinin diğer disiplinler ile ilişkileri, iletişim modelleri ve iletişim etiği konusunda öğrenciyi bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Bu ders; iletişim ile ilgili kavramları, iletişimin tarihini ve iletişim etiği ve modellerini içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim Bilimleri alanına ilişkin temel kavramları tanımlar.
2) İletişim süreçlerinin ve araçlarının tarihsel gelişimini bilir.
3) İletişim sürecini ve süreçte yer alan öğelerin özelliklerini ifade eder.
4) Etkili bir konuşma için gerekli olan öğeleri etkin bir biçimde uygular.
5) Tanık oldukları iletişim süreçlerini analiz edebilirler.
6) Etik ilkelere uygun davranır.
7) Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8) Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahip olur.
9) Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim ile İlgili Temel Kavramlar Kitaplar, internet Anlatım
2 İletişim Sürecinin Özellikler Kitaplar, internet Anlatım
3 İletişim Türler Kitaplar, internet Anlatım
Soru-Cevap
4 İletişimde Engeller Kitaplar, internet Anlatım
Beyin Fırtınası
5 İletişim ve Çatışma Kitaplar, internet Anlatım
Beyin Fırtınası
6 Sözsüz İletişim Kitaplar, internet Anlatım
Tartışma
7 Sözlü İletişim - Konuşma ve Dinleme Kitaplar, internet Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Kitaplar, internet Yazılı Sınav
9 Sözlü İletişim - Konuşma ve Dinleme-2 Kitaplar, internet Anlatım
Tartışma
10 İkna Edici İletişim Taktikleri-1 Kitaplar, internet Anlatım
Soru-Cevap
11 İkna Edici İletişim Teknikleri-2 Kitaplar, internet Anlatım
Tartışma
12 Kültürel Farklılıklar ve İletişim-1 Kitaplar, internet Anlatım
Beyin Fırtınası
13 Kültürel Farklılıklar ve İletişim-2 Kitaplar, internet Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Tartışma ve Müzakere Teknikleri-1 Kitaplar, internet Anlatım
Tartışma
15 Tartışma ve Müzakere Teknikleri-2 Kitaplar, internet Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaplar, internet Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar