DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Mikrobiyoloji - İmmünoloji I ECF   114 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hatice GÜVENMEZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HATİCE GÜVENMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikroorganizmaların temel özellikleri, mikroorganizma-konak ilişkileri ve immun sistem, antimikrobiyal ilaçlar ve direnç mekanizmaları hakkında öğrencilere bilgi ve yetkinlik kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Mikroorganizma - antimikrobiyal ilaçlar - konak ilişkilerini ele alan temel mikrobiyoloji ile ilgili konuları içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikroorganizmaların morfolojileri, metabolizmaları, üremeleri gibi temel özelliklerini açıklar
2) Bakteriyel, fungal, viral ve paraziter enfeksiyon etkenleriyle ilgili temel bilgileri kavrar
3) Mikroorganizmalar ile konakçı organizma arasındaki mutualistik ve paraziter ilişki biçimlerini kavrar
4) İmmun sistemi kavrar.
5) Antimikrobiyal ilaçlar ve direnç mekanizmaları kavrar
6) Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi kavramları açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyolojiye giriş, bakteriyel sınıflandırma, isimlendirme Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
2 Mikrobiyal metabolizma ve üreme özellikleri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
3 Bakteri Anatomisi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
4 Bakteri metabolizması, çoğalması ve bakteri genetiği Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
5 Virusların genel özellikleri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
6 Mantarların genel özellikleri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
7 Parazitlerin genel özellikleri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Yazılı sınav Anlatım
Yazılı Sınav
9 Antimikrobiyal ajanlar, Duyarlılık testleri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
10 Antimikrobiyallere direnç mekanizmaları, antiviral, antiparaziter, antifungal ilaçlar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
11 Normal ve patojen mikrobiyota Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
12 Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
13 İmmün sistemin temel özellikleri, aşılar ve serumlar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
14 Antijen-antikor reaksiyonları, kan grupları ve aşırı duyarlılık reaksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
15 Mikroorganizma konak ilişkileri ve bakteriyel patogenez Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
"TIBBİ MİKROBİYOLOJİ, Ed. A.Başustaoğlu, Atlas Kitapçılık
Hugo and Russel´s Pharmaceutical Microbiology, Denyer SP, Hodges NA, Gorman SP, Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmunoloji, Levinson W, Çeviri. T.Özgünen, Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, H.Bilgehan, Klinik Mikrobiyolojik Tanı, H.Bilgehan