DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Mikrobiyoloji - İmmünoloji Laboratuvarı * ECF   116 2 0 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman AYGÜL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDURRAHMAN AYGÜL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiABDURRAHMAN AYGÜL1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, mikrobiyoloji ile ilgili temel laboratuvar becerisi kazandırmak; kültür yapma, mikroskop kullanma, mikroskopik inceleme için preparat hazırlama ve boyama, çeşitli enfeksiyon etkenlerini morfolojik olarak inceleme, besiyerinde üreme özelliklerine göre ve çeşitli testlerle biyokimyasal özelliklerine göre sınıflandırma, antimikrobiyal duyarlılık testlerini ve temel serolojik testleri uygulayabilme gibi mikrobiyolojik yöntemleri uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Mikroorganizmaların kültürü ve kültürden alınan numunelerin manipülasyonları, incelenmesi, yorumlanması ve belirli amaçlar doğrultusunda kullanımı gibi temel mikrobiyoloji uygulamalarını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyoloji laboratuvarının tanıtımı ve laboratuvarda güvenlik kuralları Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
2 Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan malzemeler, cihazlar Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
3 Besiyerleri Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
4 Mikroorganizmaların üretilmeleri, ekim yöntemleri Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
5 Mikroskop kullanımı, basit boyama ve gram boyama Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
6 Mantarlar Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
7 Parazitler Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
8 Ara Sınav Yazılı sınav ve ödev
9 Bakterilerin identifikasyonu-1 Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
10 Bakterilerin identifikasyonu-2 Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
11 Antibiyotik duyarlılık testleri Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
12 Kapsül boyama - EZN boyama Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
13 Serolojik yöntemler Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
14 Çeşitli mikroorganizma preperatları-1 Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
15 Çeşitli mikroorganizma preperatları-2 Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav ve ödev

KAYNAKLAR
Ders NotuÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYÜ
Diğer Kaynaklar
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ UYGULAMALARI; Prof.Dr.Yağmur Tunalı; Dora Yayınevi.