DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Kimya ECF   113 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem ALPTEKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel kimya bilgisini oluşturmak
Dersin İçeriği
Kimya: değişimin incelenmesi bilimsel yöntem, atomlar, moleküller, iyonlar, stokiyometri, sulu çözelti tepkimeleri, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimelerine giriş, gazlar, termokimya, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar- temel kavramlar, kimyasal bağlar- bağ kuramları, sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler ve bazlar, asit baz ve çözünürlük dengeleri, Entropi, elektrokimya,ametaller ve bileşikleri, geçiş metalleri, koordinasyon bileşikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Madde ve bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini öğrenir.
2) Tepkimeler ve hesaplama yöntemlerini öğrenir.
3) Kimyasal bağları öğrenir.
4) Kimyasal dengeleri öğrenir.
5) Termodinamiğin kanunlarını öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimya: Değişimin İncelenmesi Bilimsel yöntem, maddenin sınıflandırılması, problem çözümünde boyut analizi. Atomlar, moleküller ve iyonlar Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
2 Stokiyometri, Sulu Çözelti Tepkimeleri Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
3 Sulu Çözelti Tepkimeleri, Gazlar Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Termokimya, Kuantum Kuramı ve Atomların Elektron Yapısı Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Elementlerin Periyodik İlişkileri Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Kimyasal Bağlanma I: Temel Kavramlar Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Kimyasal Bağlanma II: Molekül Geometrisi ve Atom Orbitallerinin Melezleşmesi Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Moleküllerarası kuvvetler, sıvılar ve katılar, Çözeltilerin Fiziksel özellikleri Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Kimyasal Denge Asitler ve bazlar Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Asit-baz ve çözünürlük dengeleri, Termodinamik Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Termodinamik, Redoks Tepkimeleri ve Elektrokimya Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Ametaller ve bileşikleri Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Geçiş metalleri kimyası ve koordinasyon bileşikleri Ders kitapları ve internet Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar