DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anatomi I ECF   118 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emine Döndü KIZILKANAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.EMİNE DÖNDÜ KIZILKANAT1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.AHMET HİLMİ YÜCEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ÖZKAN OĞUZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NESLİHAN BOYAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.PINAR GÖKER1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BEHİCE DURGUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin insan anatomisinin temel kavramlarını, anatomik yapıların yer ve fonksiyonlarını sistematik anatomi çerçevesinde öğrenmeleridir.
Dersin İçeriği
Anatomi hakkında genel bilgiler, sinir sistemi ve dolaşım sistemi anatomisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anatomiyi tanımlar ve anatomik terminoloji kullanır
2) Kemik, eklem ve kas anatomisi hakkında genel bilgileri tanımlar
3) Sinir sistemi hakkında genel bilgileri açıklar
4) Dolaşım sistemi hakkında genel bilgileri tanımlar
5) Sinir sistemi anatomisinin temellerini tanımlar
6) Göz ve kulak anatomisinin temellerini açıklar
7) Dolaşım sisteminin anatomik temellerini tanımlar
8) Solunum sisteminin anatomik temellerini tanımlar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anatomiye Giriş Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Hareket sistemi hakkında genel bilgiler Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Dolaşım sistemi hakkında genel bilgiler Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sinir sistemi hakkında genel bilgiler Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Merkezi sinir sistemi Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Periferik sinir sistemi Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Otonom sinir sistemi, ekstrapiramidal sistem, limbik sistem ve retiküler sistem Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders kitapları Yazılı Sınav
9 Kulak anatomisi Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Göz anatomisi Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Thorax duvarı Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kalp ve pericardium Ders kitapları Anlatım
Yazılı Sınav
13 Burun ve paranasal sinusler Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Larynx Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Trachea ve akciğerler Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitapları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar