DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anatomi Uygulama I ECF   120 2 0 0.5 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Emine Döndü KIZILKANAT
Dersi Verenler
Prof.Dr.EMİNE DÖNDÜ KIZILKANAT1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.AHMET HİLMİ YÜCEL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ÖZKAN OĞUZ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.NESLİHAN BOYAN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.PINAR GÖKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan anatomisinin temel kavramlarının, anatomik yapıların yer ve fonksiyonlarının sistematik olarak incelenmesi
Dersin İçeriği
Anatomi genel bilgilerinin, sinir sistemi ve dolaşım sistemi anatomik yapılarının incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Merkezi sinir sisteminin temel, yapısal ve fonksiyonel organizasyonunu ayırt eder
2) Kulak ile ilgili oluşumları ayırt eder
3) Göz ile ilgili oluşumları ayırt eder
4) Thorax ile ilgili oluşumları ayırt eder
5) Kalp ile ilgili oluşumları ayırt eder
6) Burun ile ilgili oluşumları ayırt eder
7) Larynx ile ilgili oluşumları ayırt eder
8) Trachea ve akciğerler ile ilgili oluşumları ayırt eder
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anatomi Uygulamaya Giriş Ders kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
2 Anatomik maketler üzerinde serebrum ile ilgili oluşumları ayırt eder Ders kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
3 Anatomik maketler üzerinde BOS dolaşımı ile ilgili oluşumları ayırt eder Ders kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
4 Anatomik maketler üzerinde medulla spinalis ile ilgili oluşumları ayırt eder Ders kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
5 Anatomik maketler üzerinde cerebellum ile ilgili oluşumları ayırt eder Ders kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
6 Anatomik maketler üzerinde kraniyal sinirler ile ilgili oluşumları ayırt eder Ders kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
7 Anatomik maketler üzerinde otonom sinir sistemi ile ilgili oluşumları ayırt eder Ders kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ders kitapları Yazılı Sınav
9 Anatomik maketler üzerinde kulak ile ilgili oluşumları ayırt eder Ders kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
10 Anatomik maketler üzerinde göz ile ilgili oluşumları ayırt eder Ders kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
11 Anatomik maketler üzerinde thorax ile ilgili oluşumları ayırt eder Ders kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
12 Anatomik maketler üzerinde kalp ile ilgili oluşumları ayırt eder Ders kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
13 Anatomik maketler üzerinde burun ile ilgili oluşumları ayırt eder Ders kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
14 Anatomik maketler üzerinde larynx ile ilgili oluşumları ayırt eder Ders kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
15 Anatomik maketler üzerinde trachea ve akciğer ile ilgili oluşumları ayırt eder Ders kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitapları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar