DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anatomi Uygulama II ECF   203 3 0 0.5 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emine Döndü KIZILKANAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.EMİNE DÖNDÜ KIZILKANAT1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.AHMET HİLMİ YÜCEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ÖZKAN OĞUZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEMDUHA GÜLHAL BOZKIR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NESLİHAN BOYAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.PINAR GÖKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endokrin sistem, sindirim sistemi, genitoüriner sistem ve kas-iskelet sistemi anatomik yapılarının incelenmesi
Dersin İçeriği
Endokrin sistem, sindirim sistemi, genitoüriner sistem ve kas-iskelet sistemi anatomik yapılarının incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endokrin sistem anatomisini ayırt eder
2) Sindirim sistemi anatomisini açıklar
3) Genitoüriner sistem anatomisini açıklar
4) Üst ekstremite kemik, eklem ve kaslarını ayırt eder
5) Üst ekstremite damar ve sinir yapılarını ayırt eder
6) Columna vertebralis anatomisini ayırt eder
7) Alt ekstremite kemik, eklem ve kaslarını ayırt eder
8) Alt ekstremite damar ve sinir yapılarını ayırt eder
9) Baş ve boyun bölgesi anatomisini ayırt eder
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endokrin sistem anatomisi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
2 Ağız boşluğu, dil, damak,tükrük bezleri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
3 Çiğneme ve tat duyusu ile ilgili oluşumların incelenmesi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
4 Karın duvarları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
5 Farinks,özefagus, mide ve ince bağırsaklar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
6 Kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
7 Pelvis-perine ve genital organlar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Üriner sistem anatomisi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
10 Üst ekstremite anatomisi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
11 Columna veretebralis anatomisi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
12 Alt ekstremite anatomisi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
13 Kafatası kemikleri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
14 Boyun bölgesi anatomisi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
15 Yüz bölgesi anatomisi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitapları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar