DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Kimya II ECF   207 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabriye AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Aletli analiz yöntemleri hakkında teorik bilgi edinmeleri ve bu bilgiler ışığında nitel ve nicel analiz yapabilme becerisine sahip olur.
Dersin İçeriği
Elektrokimyasal, Spektroskimyasal ve kromatografik analiz yöntemlerinin ve validasyon parametreleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrokimyasal hücreler ve standart elektrot potansiyellerinin uygulamaları ile ilgili bilgileri öğrenir
2) Potansiyometri ile ilgili temel bilgileri öğrenir
3) Spektroskopik analiz yöntemlerinin prensiplerini ve uygulama alanlarını öğrenir
4) Ayırma yöntemlerinin prensiplerinin ve kromatografik tekniklerin tipik uygulamalarının öğrenilmesi
5) Aletli analiz yöntemlerinin prensiplerinin öğrenilmesi
6) Aletli analiz yöntemlerini kullanarak yapılan nitel ve nicel uygulamaların kavranması
7) Aletli analiz teknikleri kullanılarak kimyasal analizdeki karşılaşılan sorunların nasıl giderileceği anlaşılır
8) Kimyasal analizde kullanılan modern aletli analiz prensipleri, uygulamaları ve metod oluşturulmasını anlar
9) Dogal ve yapay maddelerin kimyasal olarak ayrılması, tanımlanması ve miktar analizinde aletli analiz tekniklerinin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrokimyaya Giriş Güncel Literatür Taraması ve Ders Kitabı
2 Standart Elektrot Potansiyeli ve Potansiyometri Güncel Literatür Taraması ve Ders Kitabı
3 Bulk Elektroliz: Elektrogravimetri ve Kulometri ve Voltametre Güncel Literatür Taraması ve Ders Kitabı
4 Spektroskopik Analiz Yöntemleri Güncel Literatür Taraması ve Ders Kitabı
5 Optik Spektrometre Cihazları Güncel Literatür Taraması ve Ders Kitabı
6 Moleküler Absorpsiyon Spektrometresi Güncel Literatür Taraması ve Ders Kitabı
7 Moleküler Floresans Spektrometresi Güncel Literatür Taraması ve Ders Kitabı
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopi ve Moleküler Kütle Spektrometri Güncel Literatür Taraması ve Ders Kitabı
10 Atomik Spektroskopi Güncel Literatür Taraması ve Ders Kitabı
11 Analitik Ayırmalara Giriş Güncel Literatür Taraması ve Ders Kitabı
12 Kromatografiye Giriş Güncel Literatür Taraması ve Ders Kitabı
13 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Güncel Literatür Taraması ve Ders Kitabı
14 Gaz Kromatografisi Güncel Literatür Taraması ve Ders Kitabı
15 Analizde Kinetik Metotlar Güncel Literatür Taraması ve Ders Kitabı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar