DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Kimya Laboratuvarı II ECF   209 3 0 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabriye AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Aletli analiz yöntemleri hakkında teorik bilgi edinmeleri ve bu bilgiler ışığında nitel ve nicel analiz yapabilme becerisine sahip olur.
Dersin İçeriği
Elektrokimyasal, Spektrokimyasal ve kromatografik analiz yöntemlerinin ve validasyon parametrelerinin öğrenilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletkenlik titrasyonu ile ilgili öğrendiği bilgileri karmaşık asit baz sistemlerinde uygulama becerisi kazanır.
2) Potansiyometrik titrasyonun presiplerini öğrenir ve Poliprotik bir asit veya bazın denge sabitlerinin hesaplanmasında kullanır.
3) To Learn basic of UV-Vis spectroscopy and be able to apply quantitave analysis
4) Ayırma Yöntemlerinden ince tabaka kromatografisinin prensiplerini bilir ve verilen numunelere uygulama becerisi kazanır.
5) Refraktometri ile Kantitatif Analiz Yapma Becerisi Kazanır.
6) Farmasötik karışımların kantitatif analizinde türev spektroskopisini uygulamayı öğrenir.
7) Atomik absorpsiyon spektrofotometrisi ile ilgili prensipleri öğrenir ve bu yöntemle nicel analiz yapma becerisi kazanır.
8) Kolon kromatografisinin prensiplerini öğrenir ve verilen numunelere uygulama becerisi kazanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Spektroskopik, kromatografik ve elektrokimyasal analiz yöntemlerinin tanıtımı Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
2 Kuvvetli ve zayıf asitlerin iletkenlik ölçümüyle analizi Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
3 Poliprotik bir asitlerin veya bazların Potansiyometrik titrasyonu Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
4 İki bileşenli karışımların spektrofotometrik miktar tayini Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
5 İki bileşenli karışımların türevsel UV spektrofotometrisi ile analizi Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
6 Spektrofotometrik yöntemle kompleks formüllerinin ve kararlılık sabitlerinin saptanması Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
7 Spektrofotometrik titrasyon ile karışım analizi Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Validasyon demonstrasyonu Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
10 İnce tabaka kromatografisi ile ilaçların nitel analizi Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
11 kolon kromatografisi ile indikatör karışımlarının ayrılması Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
12 yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile nicel analiz Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
13 atomik absorpsiyon spektroskopisi ile katyon analizi Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
14 Eser Miktarda Bakırın Kinetik Analizi Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
15 Validasyon Çalışması Sunum
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar