DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Sorumluluk Projesi ECS   207 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSERPİL DEMİRCİ KAYIRAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTUBA ŞERBETÇİ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiABDURRAHMAN AYGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste tanımlanan etkinliklerle üniversite öğrencilerinde toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak; bireysel ve toplumsal sorumluluk geliştirme, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim becerilerini oluşturma amaçlanır.
Dersin İçeriği
Topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin temel kavramları, topluma hizmet uygulamalarının ve sosyal sorumluluk projelerinin önemini ve panel, konferans, bilgilendirme seminerleri düzenlenmesini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal Sorumluluk bilinci ve sosyal yeterlilikleri artar.
2) Toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşur.
3) Bireysel ve toplumsal sorumluluğu gelişir.
4) Yaratılan sosyal sorumluluk projelerini tartışabilir, değerlendirebilir.
5) Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Dersin Amaç ve Hedefleri Konuyla ilgili araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
2 Sosyal sorumluluk projelerinin önemi ve örnekler Konuyla ilgili araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
3 Eczacıların Sosyal Sorumluluk Projeleri içindeki yerleri Konuyla ilgili araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
4 Bir Proje Nasıl Hazırlanır Konuyla ilgili araştırma Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
5 Sosyal sorumluluk proje konusu, amaçlarının belirlenmesi Konuyla ilgili araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
6 Sosyal sorumluluk proje basamaklarının ve maliyetinin belirlenmesi Konuyla ilgili araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
7 Proje Yazışmaları Konuyla ilgili araştırma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Konuyla ilgili araştırma Yazılı Sınav
9 Projenin hazırlanması-1 Konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Proje hazırlanması-2 Konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
11 Panel, Konferans, bilgilendirme seminerleri düzenleme Konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
12 Proje uygulamaları Konuyla ilgili araştırma Anlatım
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
13 Öğrenci Proje Sunumları; Eleştiri ve Tartışma Konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
14 Öğrenci Proje Sunumları; Eleştiri ve Tartışma Konuyla ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
15 Değerlendirme Konuyla ilgili araştırma Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili araştırma Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar