DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Botanik ECF   202 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serpil DEMİRCİ KAYIRAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSERPİL DEMİRCİ KAYIRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farmasötik Botanik veya Farmakobotanik, Eczacılık Botaniği, Botanik Biliminin uygulamalı bir koludur. Bu ders kapsamında, ilaç etken maddesi taşıyan tıbbi bitkiler ve bunların çeşitli organlarından elde edilen droglar, kapsadıkları etken maddelerle, kullanıldığı yerler hakkında bilgi verilir. Tıbbi bitkilerin sınıflandırılması yani sistematiği, bilimsel olarak adlandırılması ve bitki teşhisi; damarlı bitkiler başta olmak üzere çeşitli bitki gruplarındaki tıbbi bitkilerin, evrimsel açıdan sistematik bir biçimde sıralanması; zehirli ve ekonomik bitkilerin tanıtılması; Türkiye florası ve bitki biyoçeşitliliği; Türkiye'nin doğal tıbbi bitkilerinin tanıtılması ve tıbbi bitkiler ile ilgili yenilikler, Farmasötik Botaniğin dersinin amaçları arasında yer almaktadır.
Dersin İçeriği
Türkiye florası ve bitki sistematiği. Farmasötik Botanikin tanımı ve eczacılıktaki önemi, genel kavramlar. Bitkilerin ve drogların adlandırılması ve sınıflandırılması, bitki ve drogların biyolojik aktif bileşikleri. Aşı, serum ve antibiyotik üretiminde kullanılan kriptogam bitkiler ve sınıflandırma. Bacteriophyta, Cyanophyta, Phycophyta, Mycophyta, Likenler, Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta; Gymnospermae ve Angiospermae; Monokotil ve Dikotil bitkilerin özellikleri, karşılaştırılması. Eczacılık bakımından önemli familyalar, bitkiler, drogları, etken maddeleri, etki ve kullanılışları. Türkiye tıbbi bitkilerinin yayılışı ve kullanılışları. Herbaryum, herbaryum materyali oluşturma, herbaryumun eczacılık bakımından önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki hücresi ve bitki hücresinin genel yapısı, hücre çeperi, vakuol ve kristaller hakkında bilgi sahibi olur.
2) Bitkisel biyolojik makromoleküller, bitki hücresinde mitoz ve mayoz bölünmeler, bitkisel dokular hakkında bilgi edinir.
3) Farmasötik botaniğin tarihçesini öğrenir.
4) Türkiye florası, bitki sistematiği ve binominal adlandırma hakkında bilgi sahibi olur.
5) Bitki morfolojisinde ve anatomisinde kullanılan kavramları öğrenir.
6) Farmasötik Botanikte temel kavramları öğrenir.
7) Tıbbi bitki, bitkisel drog gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
8) Eczacılık açısından önemli olan ülkemizde ve dünyada yetişen bitki familyalarını öğrenir.
9) Bitkisel drogları, etken maddeleri, etki ve kullanılışları hakkında bilgi sahibi olur.
10) Bitki teşhisinin önemi, teşhiste kullanılan temel kavramları, yöntemleri ve literatürleri öğrenir.
11) Türkiye'deki tıbbi bitki türlerinin kültüre alınmasının önemini kavrar.
12) Doğadan bitki toplama (arazi çalışmaları), Herbaryum materyali oluşturma, herbaryumun önemi ve kullanım amaçları hakkında fikir edinmiş olur.
13) Türkiye'de doğal olarak yetişen tıbbi bitkilerin yayılışı ve kullanılışları hakkında bilgi sahibi olur.
14) Tıbbi bitkilerin tedavi amaçlı kullanımında dikkat edilmesi gereken temel prensipleri öğrenir.
15) Tıbbi bitki teşhisinin farmasötik ürün hazırlamadaki önemini kavrar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki hücresi ve bitki hücresinin genel yapısı, hücre çeperi, vakuol ve kristaller, bitkisel biyolojik makromoleküller, bitki hücresinde mitoz ve mayoz bölünmeler, bitkisel dokular Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bitki morfolojisinde ve anatomisinde kullanılan temel kavramlar, kök, gövde, çiçek, yaprak, meyve ve tohum morfolojisi ve anatomisi, Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bitki morfolojisinde ve anatomisinde kullanılan temel kavramlar, kök, gövde, çiçek, yaprak, meyve ve tohum morfolojisi ve anatomisi, Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Türkiye Florasına giriş, bitki sistematiği, bitkilerin sınıflandırılmasında kullanılan temel kavramlar ve terminoloji, binominal adlandırma, bitkilerin adlandırılmasında kullanılan temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Farmasötik Botanik Tanımı, Farmasötik botaniğin tarihçesi, çalışma alanları, tıbbi bitkilerle ilgili temel kavramlar ve terminoloji, Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bitki ve drogların biyolojik aktif bileşikleri, aşı, serum ve antibiyotik üretiminde kullanılan kriptogam bitkiler ve sınıflandırma, Cyanophyta, Phycophyta, Mycophyta, Likenler, Bryophyta, Pteridophytae Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Spermatophyta (Tohumu bitkiler); Gymnospermae (Açık tohumlular: Cycadaceae, Gingkoaceae, Taxaceae, Araucariaceae, Pinaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae, Ephedraceae, Welwitschiaceae familyaları ve bu bitki grupları içerisindeki önemli tıbbi bitki türleri, drogları, etken madde ve kullanılış alanları) Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Angiospermae (Kapalı tohumlular): monokotiledonlar (Tek çenekliler): Typhaceae, Pandanaceae, Poaceae, Cyperaceae, Arecaceae, Araceae, Lemnaceae, Bromeliaceae, Juncaceae, Liliaceae, Amaryllidaceae, Iridaceae, Dioscoraceae, Musaceae, Zingiberaceae, Marantaceae, Orchidaceae bitki familyaları içerisindeki önemli tıbbi bitki türleri, drogları, etken madde ve kullanılış alanları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Casuarinaceae, Piperaceae, Salicaceae, Juglandaceae, Corylaceae, Betulaceae, Fagaceae, Moraceae, Cannabinaceae, Urticaceae, Loranthaceae, Aristolochiaceae, Rafllesiaceae, Polygonaceae bitki familyaları içerisindeki önemli tıbbi bitki türleri, drogları, etken madde ve kullanılış alanları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, Menispermaceae, Magnoliaceae, Myristicaceae, Monimiaceae, Lauraceae,Papaveracea, Fumariaceae, Capparaceae, Brassicaceae bitki familyaları içerisindeki önemli tıbbi bitki türleri, drogları, etken madde ve kullanılış alanları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Sarraceniaceae, Nepenthaceae, Droseraceae, Hamamelidaceae, Platanaceae, Rosaceae, Mimosaceae, Caesalpiniaceae, Papillionaceae, Geraniaceae bitki familyaları içerisindeki önemli tıbbi bitki türleri, drogları, etken madde ve kullanılış alanları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Linaceae, Erythroxylaceae, Zygophyllaceae, Rutaceae, Simaroubaceae, Burseraceae, Polygonaceae, Euphorbiaceae, Buxaceae, Anacardiaceae, Aquifoliaceae, Salvadoraceae, Aceraceae,Hippocastanaceae, Sapindaceae, Rhamnaceae, Vitaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Bombacaceae, Sterculiaceae, Actinidiaceae, Theaceae, Dipterocarpaceae, Violaceae, Flacourtiaceae, Passifloraceae, Caricaceae, Datiscaceae, Cataceae, Thymelaceae, Eleagnaceae, Lythraceae, Punicaceae, Combretaceae, Myrtaceae, Araliaceae bitki familyaları içerisindeki önemli tıbbi bitki türleri, drogları, etken madde ve kullanılış alanları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Apiaceae, Cornaceae, Ericaceae, Primulaceae, Sapotaceae, Ebenaceae, Styracaceae, Oleaceae, Loganiaceae, Gentianaceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae, Convolvulaceae, Boraginaceae, Verbenaceae, Lamiaceae, Solanaceae bitki familyaları içerisindeki önemli tıbbi bitki türleri, drogları, etken madde ve kullanılış alanları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Scrophulariaceae, Pedaliaceae, Plantaginaceae, Rubiaceae, Caprifoliaceae, Valerianaceae, Dipsacaceae, Cucurbitaceae, Lobeliaceae, Asteraceae bitki familyaları içerisindeki önemli tıbbi bitki türleri, drogları, etken madde ve kullanılış alanları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar