DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Kimya I ECF   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özden TARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kemoterapötik ilaçların yapıları, sentez yöntemleri, yapı-aktivite ilişkileri, etki mekanizmaları, kullanılış yerleri ve metabolizmaları hakkında temel bilgilerin verilmesi ve kemoterapi konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi
Dersin İçeriği
Antiseptik, dezenfektan, antiprotozoal (antimalaryal, antiamibik, antileişmanyal, antitrikomonal, antitripanozomal), anti-ektoparazitik, antihelmintik, antifungal, antimikobakteriyel, antibakteriyel, antineoplastik ve antiviral etkili bileşiklerin genel yapılarını, kimyasal okunuşlarını, sentezlerini, yapı-aktivite ilişkilerini, etki mekanizmalarını ve biyotransformasyonunu içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kemoterapötik ilaçların yapılarını ve kullanılışını öğrenirler.
2) Kemoterapötik ilaçların sentez yöntemlerini öğrenirler.
3) Kemoterapötik ilaçların etki mekanizmalarını öğrenirler.
4) Kemoterapötik ilaçların biyotransformasyonlarını öğrenirler.
5) Kemoterapötik ilaçların yapı aktivite ilişkilerini öğrenirler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kemoterapiye giriş, antiseptik ve dezenfektanlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Antiprotozoal ilaçlara giriş, antiamibik, antileişmanyal, antitrikomonal, antitripanozomal ilaçlar, antimalaryal ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Antihelmentik ilaçlar, Ektoparazitlere karşı kullanılan ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Antibakteriyel ilaçlar, Antimikobakteriyel ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Antibakteriyel ilaçlar, Sülfonamit türevleri Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Antibakteriyel ilaçlar, Kinolonlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Antibiyotikler Ders Kitapları Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Ara Sınav Değerlendirmesi-Antibiyotikler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Antibiyotikler-2 Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Antifungal ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Antineoplastik ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Antineoplastik ilaçlar-2 Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Antiviral ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Antiviral ilaçlar-2 Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitapları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar