DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Kimya Laboratuvarı I ECF   208 4 0 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özden TARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı laboratuvar güvenliği, süzme, kristalizasyon, ekstraksiyon, distilasyon vb. laboratuvar çalışma teknikleri, esterleştirme, açilleme, nitrolama, bromlama, oksidasyon, diazolama vb. bazı ilaç etken maddelerinin ve hareket maddelerinin laboratuvar koşullarında sentezi ve saflaştırılması ile ilgili bilgilerin öğrenciye kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Laboratuvar çalışma teknikleri ve bazı ilaç etken maddelerinin sentezi ve saflaştırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sentez çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarlarda çalışma güvenliğinin sağlanması hakkında bilgi sahibi olur.
2) Laboratuvarda kullanacağı alet ve ekipmanları öğrenir.
3) Filtrasyon, kristalizasyon, ekstraksiyon, distilasyon ve diğer laboratuvar tekniklerini öğrenir.
4) Bazı ilaç etken maddelerinin ve hareket maddelerinin laboratuvar koşullarında sentezini öğrenir.
5) Sentezlediği maddelerin saflaştırılmasını öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Demonstrasyon (Lab. Güvenliği ve Lab. Çalışma Teknikleri) Ders Kitapları, Laboratuvar Föyü Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Ekstraksiyon Ders Kitapları, Laboratuvar Föyü Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Kristalizasyon Ders Kitapları, Laboratuvar Föyü Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Kromatografi Ders Kitapları, Laboratuvar Föyü Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Demonstrasyon (Org. Reaksiyonlar) Ders Kitapları, Laboratuvar Föyü Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Aspirin Sentezi Ders Kitapları, Laboratuvar Föyü Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Aspirin hidrolizi Ders Kitapları, Laboratuvar Föyü Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders Kitapları, Laboratuvar Föyü Yazılı Sınav
9 Cannizaro reaksiyonu Ders Kitapları, Laboratuvar Föyü Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Benzil sentezi Ders Kitapları, Laboratuvar Föyü Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Benzilik asit sentezi Ders Kitapları, Laboratuvar Föyü Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Asetanilid sentezi Ders Kitapları, Laboratuvar Föyü Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 İsoamil asetat sentezi Ders Kitapları, Laboratuvar Föyü Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Problem çözümü ve tartışma Ders Kitapları, Laboratuvar Föyü Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Problem çözümü ve tartışma-2 Ders Kitapları, Laboratuvar Föyü Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitapları, Laboratuvar Föyü Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar