DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyokimya II ECF   212 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem ALPTEKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Karbohidrat, lipid,protein ve nükleik asit metabolizmasını (yapım ve yıkım) öğrenip, biyoenerjitiğin temel prensipleri ile ilişkilendirebilme, metabolikyolları birbiriyle ilişkilendirebilme, genetik bilgi aktarımının temelini anlayıp kavrayabilme.
Dersin İçeriği
Bu derste, biyoenerjetik ve biyokimyasal tepkime türleri glikoliz, glukoneogenez ve pentoz fosfat yolağı, metabolik düzenlenmenin ilkeleri, sitrik asit çevrimi, yağ asidi yıkımı, amino asit yükseltgenmesi ve üre yapımı, oksidatif fosforillenme ve fotofosforillenme, lipit biyosentezi, amino asitlerin, nükleotidlerin ve ilişkili moleküllerin biyosentezi, memeli metabolizmasının hormonal düzenlenmesi ve bütünleştirilmesi, DNA metabolizması RNA metabolizması, protein metabolizması ve ilaç geliştirme konularında bilgi verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karbohidrat, lipid, protein ve nükleik asit metabolizmasını öğrenme.
2) Biyoenerjitiğin prensiplerini öğrenme, genetik bilgi akışını ve moleküler genetik alanındaki teorik ve teknolojik yenilikleri öğrenme.
3) Metabolizmanın düzenlenmesini öğrenme.
4) DNA metabolizmasını öğrenir.
5) RNA ve protein metabolizmasını öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoenerjetik ve Biyokimyasal Tepkime Türleri Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
2 Glikoliz, Glukoneogenez ve Pentoz fosfat yolağı Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
3 Metabolik Düzenlenmenin İlkeleri Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Sitrik asit Çevrimi Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Yağ asidi yıkımı Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Amino asit yükseltgenmesi ve üre yapımı Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Oksidatif Fosforillenme ve fotofosforillenme Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Lipit biyosentezi Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Amino asitlerin, nükleotidlerin ve ilişkili moleküllerin biyosentezi Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Memeli metabolizmasının hormonal düzenlenmesi ve bütünleştirilmesi Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 DNA metabolizması Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 RNA metabolizması Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Protein metabolizması Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 İlaç Geliştirme Ders kitapları ve internet Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar