DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Teknolojiye Giriş ECF   218 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Umay Merve GÜVEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler Farmasötik Teknoloji dersinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur. Farmasötik Teknoloji'de kullanılan temel hesaplamaları, işlemleri ve teknikleri bilir.
Dersin İçeriği
Farmasötik Teknolojiye giriş, tanım, tarihçe, farmakopeler ve yayınlar, farmasötik ölçüler ve birimler, reçete bilgisi ve doz hesabı, sıvı form ilaç taşıyıcı sistemler, aerosoller, emülsiyon ve süspansiyon sistemler, farmasötik amaçla kullanılan su, elde edilmesi ve kontrolu, ekstraksiyon teknolojisi ve ekstraksiyon yöntemiyle hazırlanan farmasötik preparatlar, pansuman gereçleri ve cerrahi malzemeler, ilaç kapları, ambalaj materyalleri, ambalaj tipleri, ambalajların sınıflandırılması, ambalaj materyallerine göre ambalaj örnekleri ve kontrolleri konuları hakkında temel bilgiler aktarılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farmasötik Teknoloji'de kullanılan temel hesaplamalar, işlem ve teknikler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2) Farmasötik teknoloji alanındaki temel kavramlar kullanarak ilaç taşıyıcı sistemleri değerlendirebilecektir.
3) Çözelti hazırlama yöntemini, sıvı form ilaç taşıyıcı sistemleri, ve yapılan kontrolleri listeler.
4) Cerrahi malzemelerin ve farmasötik preparat ambalaj materyallerinin taşımaları gereken özelliklere karar verebilecek, ambalaj materyallerinin özelliklerini değerlendirebilecektir.
5) Çözünürlük çözünme hızı ve kararlılık kavramlarını tanımlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanımlar, Tarihçe, Farmakope, Farmasötik ölçüler ve birimler Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
2 Reçete Bilgisi, Doz Hesabı Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
3 Farmasötik Su Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
4 Çözünürlük ve Faz diyagramları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
5 Temel Farmasötik İşlemler Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
6 Önformülasyon Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
7 Önformülasyon ve ilaç şekillerinin stabilitesi ve farmasötik yardımcı maddeler Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Anlatım
Yazılı Sınav
9 İlaç taşıyıcı sistemler Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
10 İlaç taşıyıcı sistemler ve uygulama yolları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
11 Sıvı Form ilaç taşıyıcı sistemler, Çözeltiler Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
12 Sıvı Form ilaç taşıyıcı sistemler, Emülsiyonlar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
13 Sıvı Form ilaç taşıyıcı sistemler, Süspansiyonlar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
14 Ekstraksiyon ve ekstraksiyon yöntemiyle hazırlanan farmasötik preparatlar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
15 Cerrahi Malzemeler, Ambalajlama Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar