DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyokimya I ECF   211 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem ALPTEKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Canlı sistemlerdeki biyomoleküllerin temel bilgilerini öğrenir, biyomoleküllerin yapı, fonksiyon ve organizmadaki fonksiyonlarını kavrar, genetik bilgi depolanması, aktarımı ve gen ekpresyonunu regülasyonunu kavrar.
Dersin İçeriği
Bu derste, biyokimyanın temelleri, su aminoasitler, peptitler ve proteinler, proteinlerin 3 boyutlu yapısı, protein İşlevi, enzimler ve enzim kinetiği, karbohidrat ve glikobiyoloji, nükleotitler ve nükleik asitler, DNA temelli bilgi teknolojileri, lipitler, biyolojik zarlar ve taşınma ve biyosinyalleşme konularında bilgi verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Canlı sistemlerdeki biyomoleküllerin temel bilgilerini öğrenir.
2) Biyomoleküllerin yapı, fonksiyon ve organizmadaki fonksiyonlarını kavrar.
3) Genetik bilgi depolanması kavrar.
4) Gen aktarımı ve gen ekpresyonunu regülasyonunu öğrenir.
5) Biyosinyalleşmeyi öğrenir.
6) Enzimler ve enzim kinetiğini öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyokimyanın Temelleri Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
2 Suyun önemi Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
3 Aminoasitler, Peptitler ve proteinler Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Proteinlerin 3 boyutlu yapısı Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Protein İşlevi Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Enzimler Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Enzimler ve kinetiği Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Karbohidrat ve Glikobiyoloji Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Nükleotitler ve Nükleik asitler Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 DNA Temelli Bilgi Teknolojileri Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Lipitler Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Biyolojik zarlar ve taşınma Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Biyosinyalleşme Ders kitapları ve internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Sinyal iletim yolakları Ders kitapları ve internet Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar