DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Mikrobiyoloij - İmmunoloji II ECF   213 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hatice GÜVENMEZ
Dersi Verenler
Prof.Dr.HATİCE GÜVENMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisi, patojenezi, tanısı, tedavisi, etyolojisi ve bu hastalıklardan korunma yollarıyla ilgili öğrencileri bilgi sahibi kılmak, ayrıca mikrobiyoloji - ilaç endüstrisi ilişkisi çerçevesinde ele alınan konular hakkında öğrencilere bilgi ve yetkinlik kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Ders bir yönüyle patojen mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyon hastalıklarıyla ilgiliyken, diğer taraftan mikroorganizmalardan faydalanılabilecek prensip ve yöntemleri geliştirmeye yönelik temel bilgileri içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci önemli bakteriyel enfeksiyonları ve bu enfeksiyonlara neden olan etkenlerin özelliklerini açıklar
2) Öğrenci önemli viral enfeksiyonları ve bu enfeksiyonlara neden olan etkenlerin özelliklerini kavrar.
3) Öğrenci önemli fungal enfeksiyonları ve bu enfeksiyonlara neden olan etkenlerin özelliklerini kavrar
4) Öğrenci önemli paraziter enfeksiyonları ve bu enfeksiyonlara neden olan etkenlerin özelliklerini açıklar.
5) Öğrenci önemli enfeksiyonların tanı ve tedavisini sistematik bir şekilde açıklar
6) Öğrenci insanlarda sıklıkla enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların neden oldukları hastalıkları kavrar
7) Öğrenci enfeksiyon hastalıklarından korunma yollarını açıklar
8) Öğrenci ilaç ve kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik kontaminasyon kontrollerini yapar
9) Öğrenci enfeksiyon hastalıklarında kullanılan antimikrobiyal ilaçları sınıflandırır ve antibiyotik yönetiminde görev alır
10) Öğrenci hijyenik el yıkamanın halk sağlığı açısından, ilaç ve kozmetik üretim aşamalarında hijyeni sağlamak açısından önemini kavrar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enfeksiyon hastalıklarına giriş, önemli enfeksiyonların epidemiyolojisi, etiyolojisi ve patojenezi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Gram pozitif koklar, Stafilokoklar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
3 Gram pozitif koklar, Streptokoklar, Enterokoklar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
4 Gram pozitif basiller,(Bacillus, Listeria, Corynebacterium) Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
5 Enterobacteriaceae Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
6 Pseudomonas ve ilişkili bakteriler, Kampilobakter, Helikobakter, vibrio Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
7 İnsanlarda mikrobiyal etkileşimler Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav genel tekrar Anlatım
Yazılı Sınav
9 Mikobakteriler, Nokardia ve benzeri bakteriler Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
10 Anaerob gram pozitif ve gram negatif bakteriler, Clostridium Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
11 Klamidya, mikoplazma, üreoplazma, trepanoma, borrelia Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
12 Viral enfeksiyonlar-1 Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
13 Fungal enfeksiyonlar- Fabrika hastane hijyeni Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
14 Parazitik enfeksiyonlar- Protozoa- helmintler Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
15 Steril farmasötik ürünler-Mikrobiyal bozulma Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar