DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Kimya Giriş ECF   215 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özden TARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, Farmasötik kimya dersini tanıtmak, ilaç tasarımı ve ilaç geliştirmenin zorluklarını, aşamalarını vermek, öncü bileşik geliştirme yollarını, akılcı ilaç tasarımının aşamalarını, yöntemlerini, bilgisayar destekli ilaç tasarımını, öncü bileşiğin optimizasyonunu için moleküler modifikasyon yöntemleri, ilaçlarda yapı-aktivite ilişkilerini anlatarak öğrencileri bu konularda bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Farmasötik kimyanın temel kavramları, ilaç tasarımı ve yeni ilaç geliştirme aşamaları ve yöntemleri dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farmasötik kimyanın tanımı ve tarihçesini öğrenir.
2) İlaç tasarımı, aşamaları, öncü bileşik geliştirme yöntemleri, akılcı ilaç tasarımı ve aşamaları, bilgisayar destekli ilaç tasarımı, esaslarını öğrenir.
3) İlaçların reseptörlerle etkileşmesi ve metabolizma yolaklarını öğrenir.
4) İlaçların fizikokimyasal özelliklerinin aktiviteleri üzerine etkileri öğrenir.
5) Kantitatif yapı-aktivite ilişkilerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Farmasötik Kimya/Medisinal Kimya: Tanımlar, tarihsel gelişim, İlaç ve ilaçların sınıflandırılması Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 İlaç ve organizma: farmakodinamik ve farmakokinetik prensipler, yapı-spesifik ve yapı-nonspesifik ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Reseptörler ve ilaç-reseptör etkileşmeleri Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Stereokimyasal faktörler ve aktivitede önemi; İzosterizm ve biyoizosterizm Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Yapı-aktivite ilişkileri Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Kantitatif yapı-aktivite ilişkileri (QSAR) Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 İlaçların Metabolizması Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders Kitapları Yazılı Sınav
9 Ara Sınav Değerlendirmesi-İlaçların Metabolizması Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 İlaç tasarımı ve yeni ilaç geliştirme, ilaç geliştirme aşamaları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Öncü bileşik, öncü bileşiğin bulunma yolları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Akılcı ilaç tasarımı, ilaç-hedef etkileşmesi, hedef yapının aydınlatılması Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Akılcı ilaç tasarımı aşamaları, kullanılan yöntemler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Bilgisayar destekli ilaç tasarımı: Ligand temelli tasarım Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Bilgisayar destekli ilaç tasarımı: Yapı temelli tasarım Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitapları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar