DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyomedikal Fizik ECF   117 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Prof. Dr.METİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eczacılık fakültesi 1.sınıf öğrencilerine sağlıkta temel fizik ilke ve yasalarını kullanacakları yerleri öğretmek, öğrencilerin biyolojik sistemlerin daha iyi anlaşılmasında ve karşılaşılacak problemlerin çözümünde temel fizik ilke ve yasalarını nasıl kullanılabileceği hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Ölçme, uluslarası birim sistemi, anlamlı sayılar, sayıların yuvarlatılması,İnsan vücüduna etki eden kuvvetler,Hareket(koşma, sıçrama) ve kuvvet,Enerji, güç ve metabolik güç,Akışkanlar, basınç, basınç ölçümü, insan vücudu ve basınç,Sıcaklık, sıcaklık ve sağlık,Isı ve ısı aktarımı mekanizmaları, Termodinamik ve insan vücudu,Molekül içi ve moleküller arası bağlar,Hücre zarları, difüzyon ve osmoz,Zardan madde taşınım mekanizmaları ve dinlenim zar potansiyeli ,Aksiyon potansiyellerinin özellikleri,İyon kanalları, kanal blokerleri ve kanalapatiler,Elektrofizyolojik kayıt yöntemleri: EKG,EMG,EEG,İyonize ve iyonize olmayan radyasyonlar, UV ışınları ve sağlık ve Radyasyondan korunma ve tıbbi görüntüleme yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlıkta temel fizik ilke ve yasalarını kullanacakları yerleri bilir.
2) Biyolojik sistemlerin daha iyi anlaşılmasında ve karşılaşılacak problemlerin çözümünde temel fizik ilke ve yasalarını nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi sahibi olur.
3) İnsan vücüduna etki eden kuvvetleri bilir.
4) Isı ve ısı aktarımı mekanizmaları, Termodinamik ve insan vücudundaki yeri ve öneminin kavrar.
5) Molekül içi ve moleküller arası bağları öğrenir.
6) Zardan madde taşınım mekanizmaları ve dinlenim zar potansiyelini, aksiyon potansiyelini öğrenir.
7) Elektrofizyolojik kayıt yöntemlerini, İyonize ve iyonize olmayan radyasyonlar, UV ışınlarını bilir.
8) Tıbbi görüntüleme yöntemlerini bilir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçme, uluslarası birim sistemi, anlamlı sayılar, sayıların yuvarlatılması Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
2 İnsan vücüduna etki eden kuvvetler Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
3 Hareket(koşma, sıçrama) ve kuvvet Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Enerji, güç ve metabolik güç Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
5 Akışkanlar, basınç, basınç ölçümü, insan vücudu ve basınç Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
6 Sıcaklık, sıcaklık ve sağlık Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
7 Isı ve ısı aktarımı mekanizmaları, Termodinamik ve insan vücudu Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
9 Hücre zarları, difüzyon ve osmoz Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
10 Zardan madde taşınım mekanizmaları ve dinlenim zar potansiyeli Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
11 Aksiyon potansiyellarinn özellikleri Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
12 İyon kanalları, kanal bolkerleri ve kanalapatiler Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
13 Elektrofizyolojik kayıt yöntemleri: EKG,EMG,EEG Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
14 İyonize ve iyonize olmayan radyasyonlar, UV ışınları ve sağlık Kitaplar, güncel literatürler
15 Radyasyondan korunma ve tıbbi görüntüleme yöntemleri Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuDers notları (Tıp Fakültesi Öğrencileri için-İsmail Günay)
Biyofizik (Ferit Pehlivan)
Biyofizik (Gürbüz Çelebi) İnternet Araştırması
Diğer Kaynaklar
Biyofizik (Ferit Pehlivan) Biyofizik (Gürbüz Çelebi) İnternet Araştırması