DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Kimya * ECF   122 2 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Elife Sultan GİRAY
Dersi Verenler
Hacı Ali DÖNDAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik kimyada temel kavramlar, reaksiyonlar ve reaksiyon mekanizmalarının verilmesi
Dersin İçeriği
Organik kimyanın temel prensipleri ve alifatik ve aromatik hidrokarbonların özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 organik kimyada temel kavramlar kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
2 Alkanlar ve fonksiyonel gruplar kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
3 Sikloalkanlar kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
4 alkol ve alkil halojenürler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
5 Alken ve alkinler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
6 Alken ve alkinlerin reaksiyonları kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
7 Aromatik bileşikler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
8 Ara Sınav kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
9 Stereokimya kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
10 Nükleofilik yer değiştirme tepkimeleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
11 alkol, eter, tiyol ve fenoller kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
12 Aldehit ve ketonlar : elde edilişleri ve reaksiyonları kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
13 aldehit ve ketonlar kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
14 Karboksilik asit ve türevleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
15 Aminler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders NotuOrganik Kimya- Carey & Atkins
Diğer Kaynaklar