DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizyoloji II ECF   221 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Kübra AKILLIOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.ŞEREF ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SANLI SADİ KURDAK1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BESİM ÖZAYKAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÇİĞDEM ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
KÜBRA AKILLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, solunum sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, genitoüriner sistem ve sindirim sisteminin işleyişi ve görevleri ile ilgili temel düzeyde bilgi sağlamak.
Dersin İçeriği
Solunum sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, genitoüriner sistem ve sindirim sisteminin fizyolojisini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bazal metabolizma, enerji dengesi, hemostaz gibi tüm vücut metabolizması ve işleyişi ile ilgili temel kavramları ifade edebilir.
2) Solunum sistemi fizyolojisini teorik olarak kavrayarak genel hatlarıyla aktarabilir.
3) Boşaltım sistemi organlarının fonksiyonlarını teorik olarak kavrayarak genel hatlarıyla ifade edebilir.
4) Sindirim kanalı fizyolojisini ve ilgili organların fonksiyonlarını teorik olarak kavrayarak genel hatlarıyla aktarabilir.
5) Endokrin bezlerin ve genital sistem organlarının fizyolojisini ve gebelik, menapoz gibi ilgili konuları teorik olarak kavrayarak genel hatlarıyla ifade edebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gaz yasaları, solunum mekaniği, akciğer kapasiteleri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
2 Akciğer dolaşımı, gazların taşınımı, solunum sisteminin diğer fonksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
3 Solunumun düzenlenmesi, egzersiz, hipoksi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
4 Böbrek fizyolojisi, renal filtrasyon, renal kan akımı, tübüler fonksiyon Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
5 Konsantrasyon, dilüsyon, ozmolarite, minerallerin homeostazı, asit baz regülasyonu Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
6 Gastrointestinal kanal fizyolojisinde genel prensipler, motilite Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
7 Sekresyon, GIS hormonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
9 Sindirim ve emilim Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
10 Enerji dengesi, bazal metabolizma, tüm vücut metabolizması Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
11 Hormonlar ve etki mekanizmaları, hipotalamus, hipofiz, termoregülasyon, yaşlanma Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
12 Pankreas, kalsiyum metabolizması, tiroid hormonları, böbrek üstü bezi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
13 Erkek üreme sistemi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
14 Dişi üreme sistemi, gebelik, menopoz, puberte, laktasyon Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
15 Final Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları, kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar