DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Farmakoloji ECF   223 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencileri temel farmakokinetik ve farmakodinamik kavramlar konusunda bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Farmakolojiiye giriş, ilaçların biyolojik membranlardan geçişi ve absorpsiyon, ilaçların uygulama yolları, ilaçların dağılımı, ilaçların biyotransformasyonu, ilaçların itrahı, ilaçların etki mekanizmaları, ilaçların arasındaki etkileşmeler, farmakogenetik,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farmakolojinin temel kavramlarını bilir.
2) Temel farmakokinetik ve farmakodinamik kavramları öğrenir.
3) İlaçların etki mekanizmaları bilir.
4) İlaç reseptör ilişkisini bilir.
5) İlaçlar arasındaki etkileşimleri öğrenir.
6) İlaçların toksik tesirlerini bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Farmakolojiiye Giriş Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
2 İlaçların Biyolojik Membranlardan Geçişi ve Absorpsiyon Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
3 İlaçların Uygulama Yolları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
4 İlaçların Dağılımı Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
5 İlaçların Biyotransformasyonu Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
6 İlaçların İtrahı ve Eliminasyon Kinetiği Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
7 Doz-Konsantrasyon Etki İlişkisi Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Yazılı Sınav
9 İlaçların Etki Mekanizmaları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Reseptörler ve İlaç-Reseptör İlişkisi Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 İlaçların Arasındaki Etkileşmeler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Farmakogenetik Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Akut İlaç Zehirlenmesi Tedavisinde Temel İlkeler- Final Ders Kitapları-Sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar