DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyokimya Laboratuvarı ECF   301 5 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem ALPTEKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ALPTEKİN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri biyokimyasal analiz yöntemleri hakkında bilgilendirmek ve temel biyokimyasal analiz tekniklerinin uygulanışı ile ilgili laboratuvar becerisi kazandırmak. Ders bitiminde öğrencilerin temel biyokimyasal analiz teknikleri ve uygulanışları ile ilgili beceri kazanması beklenmektedir.
Dersin İçeriği
Karbonhidrat, lipid ve proteinlerin kalitatif ve kantitatif tayinlerinin yanı sıra, kanda nicel şeker ve protein tayini; idrarda protein tayini; serum lipid analizleri, total lipid ve kolesterol tayini, böbrek fonksiyon testleri, idrar ve serumda kreatinin tayini; karaciğer fonksiyon testleri; transaminazlar, bilirübin metabolizması; laktat dehidrogenaz enzim tayini; immünoassay model uygulaması ve immünodifüzyon testi; proteinlerin PAGE ve SDS-PAGE ile analizi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyokimyasal molekülleri tanır, analizlerini yapar.
2) Verilen biyokimya bilgileri ile ilaçların etkilerini ilişkilendirebilme yeteneği kazanır.
3) Hastalıkların teşhis ve takibi için biyokimyasal parametreleri yorumlamayı öğrenir.
4) İleri düzeyde araştırma yapabilme yetkinliğine sahip olur.
5) Biyokimyasal analizlerde gelişmiş cihazları kullanmayı öğrenir.
6) Biyokimyasal analiz sonuçlarını etkileyen parametreleri öğrenir.
7) Kantitatif analiz sonuçlarını bilimsel olarak vermeyi öğrenir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karbohidratların tanınma testleri Güncel analiz yöntemleri araştırılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
2 Açlık kan şekeri tayini Güncel analiz yöntemleri araştırılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
3 Aminoasitlerin tanınma reaksiyonları Güncel analiz yöntemleri araştırılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
4 Proteinlerin tanınma reaksiyonları ve total protein ve albumin miktarı tayini Güncel analiz yöntemleri araştırılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
5 Serumda kreatinin miktar tayini Güncel analiz yöntemleri araştırılır. Deney / Laboratuvar
6 Serumda bilirubin miktar tayini Güncel analiz yöntemleri araştırılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
7 Total kolesterol tayini Güncel analiz yöntemleri araştırılır.
8 Ara Sınav Güncel analiz yöntemleri araştırılır. Yazılı Sınav
9 İdrar analizleri Güncel analiz yöntemleri araştırılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
10 ELISA Güncel analiz yöntemleri araştırılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
11 DNA izolasyon yöntemleri Güncel analiz yöntemleri araştırılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
12 Enzimatik testler Güncel analiz yöntemleri araştırılır. Deney / Laboratuvar
13 İdrarda albumin tayini Güncel analiz yöntemleri araştırılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
14 Proteinlerin PAGE elektroforezi ile ayrımı Güncel analiz yöntemleri araştırılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
15 Asetil salisilat ve metabolitlerin idrarla atılımı Güncel analiz yöntemleri araştırılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Güncel analiz yöntemleri araştırılır. Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar