DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Kimya II ECF   303 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özden TARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; otonom sinir sistemi ve kalp-damar sistemi üzerine etkili ilaçların temel özellikleri, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, sentezleri ve biyotransformasyonları hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasıdır.
Dersin İçeriği
Adrenerjik ilaçlar, adrenerjik bloke edici ilaçlar, kolinerjik ilaçlar, kolinerjik bloke edici ilaçlar, kardiyak glikozitler, antiaritmikler, antianjinal ve vazodilatör ilaçlar, antihipertansifler, antihiperlipidemikler, koagülan ve antikoagülan ilaçlar, antianemik ilaçlar, trombolitikler, antiagregan ilaçlar ve diüretikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Otonom sinir sistemi ilaçlarını; analeptik, adrenerjik, adrenerjik bloke edici, kolinerjik ve kolinerjik blok edici ilaçları öğrenir.
2) Otonom sinir sitemini etkileyen ilaçların etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri ve sentezleri hakkında bilgi sahibi olur.
3) Otonom sinir sitemini etkileyen ilaçların biyotransformasyonlarını öğrenir.
4) Kalp damar sistemini etkileyen ilaç gruplarını öğrenir.
5) Kalp damar sistemi ilaçlarının etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, sentezleri ve biyotransformasyonları hakkında bilgi sahibi olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analeptik ve adrenerjik ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Adrenerjik bloke edici ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Kolinerjik ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Kolinerjik bloke edici ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Kalp-damar sistemine etkili ilaçlar, sınıflandırılmaları, kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Antiaritmik ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Antianginal ilaçlar, periferik vazodilatör ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders Kitapları Yazılı Sınav
9 Antihipertansif ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Diüretik ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Su-elektrolit ve asit-baz dengesi bozukluğunda kullanılan ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Antihiperlipidemik ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Hemostatik ve antikoagülan ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Antitrombosit ilaçlar, trombolitikler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Antianemikler, plazma yerine geçen bileşikler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitapları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar