DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Kimya Laboratuvarı II ECF   305 5 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özden TARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı ilaçların kalitatif ve kantitatif analizinde kullanılan farklı yöntemler üzerinde temel kavramları vermek ve uygulamalarını yaptırmak.
Dersin İçeriği
Miktar tayini yöntemleri (titrimetrik yöntemler; nötralizasyon, oksido-redüksiyon, kompleksometri, nitritometri gibi; spektrofotometrik yöntemler) ve bunların farmasötik preparatlarda uygulanması ile ilaçların kalitatif tayininde kullanılan kimyasal yöntemleri içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fonksiyonel grupların kimyasal yöntemlerle nasıl tanınacağını öğrenir.
2) Tüm kimyasal verileri aynı anda tartışarak molekülün yapısını aydınlatabilme becerisini kazanır.
3) Kimyasal reaksiyon verilerinden bilinmeyen maddenin yapısına ulaşabilir.
4) İlaç etkin maddelerinin miktar tayininde kullanılan değişik esaslara dayanan bazı kantitatif analiz yöntemlerini (titrimetrik gibi) tanır ve bazılarını uygular.
5) İlaç hammaddeleri ve farmasötik preparatlarda miktar tayini yapma becerisi kazanır.
6) Bazı ilaçların idrarda metabolit tayininin nasıl yapıldığını öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Demonstrasyon (Kimyasal teşhis reaksiyonları) Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Yazılı Sınav
2 Kalitatif analiz temel kavramlar Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Yazılı Sınav
3 Kantitatif analiz temel kavramlar Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Yazılı Sınav
4 Bilinmeyen 1. grup numune analizi Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Bilinmeyen 2. grup numune analizi Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Bilinmeyen 3. grup numune analizi Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Bilinmeyen 4. grup numune analizi Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Yazılı Sınav
9 Nötralizayon titrasyonları Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
10 İyodometrik titrasyonlar Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
11 Nitritometrik titrasyonlar Ders kitapları, Laboratuvar föyü
12 Potansiyometrik titrasyonlar Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
13 İdrarda metabolit tayini: Parasetamol Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
14 Problem Çözümü ve tartışma Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
15 Problem Çözümü ve tartışma-2 Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar