DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakoloji II ECF   307 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; otonom sinir sistem ive kalp-damar sistemi üzerine etkili ilaçların farmakokinetiği, etki mekanizmaları, tedavide kullanımları, yan tesirleri, kontrendikasyonları ve etkileşimleri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Otonom sinir sisteminin nörotransmiterleri ve ilaçları hakkında temel bilgiler, kolinomimetik ilaçlar, parasempatolitik ilaçlar, sempatomimetik ve sempatolitik ilaçlar, kalp-damar Sistemi ilaçları; antihipertansif ilaçlar, diüretikler ilaçlar, antianginal ve antiaritmik ilaçlar, kalp yetmezliğine karşı kullanılan ilaçlar, beta adrenerjik reseptör blokörleri, hipolipidemik ve antitrombotik ilaçlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Otonom sinir sistemi, nörotransmiterleri ve ilaçları hakkında temel bilgilere sahip olur.
2) Otonom sinir sistemine ait olan reseptörler ve alt tiplerini öğrenir ve bu reseptörler üzerinden gelişen hücresel olayları yorumlayabilir.
3) Parasempatomimetik ve parasempatolitik ilaçların farmakokinetiği, etki mekanizması, yan tesirleri, kontrendikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.
4) Sempatomimetik ve sempatolitik ilaçların farmakokinetiği, etki mekanizması, yan tesirleri, kontrendikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.
5) Kalp-damar sisteminin çalışmasını düzenleyen temel mekanizmalar bilir ve bunların bozukluğu halinde oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları sınıflandırır.
6) Kalp damar sistemi ilaçlarının farmakokinetiği, etki mekanizması, yan tesirleri, kontrendikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Otonom sinir sistemine giriş, otonom sinir sisteminin nörokimyasal özellikleri Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Kolinomimetik İlaçlar Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Parasempatolitik İlaçlar Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Sempatomimetik İlaçlar Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Sempatolitik İlaçlar; gangliyonları stimule edici ve bloke edici ilaçlar Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Antihipertansif İlaçlar Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Diüretik ilaçlar Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Periferik vazodilatörler ve antianginal ilaçlar Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Antiaritmik İlaçlar Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Kalp yetmezliğine karşı kullanılan ilaçlar Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Beta adrenerjik reseptör blokörleri Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Hipolipidemik İlaçlar ve antitrombotik ilaçlar Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Hemostatik ilaçlar, kan ürünleri, plazma hacminin genişleten solusyonlar, kan ve plazma ürünleri Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Su ve elektrolit dengesi bozukluklarında kullanılan diğer ilaçlar; asid-baz dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar