DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakognozi I ECF   309 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuba ŞERBETÇİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUBA ŞERBETÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farmakognozi eczacılığın temel disiplinlerinden biri olarak doğal ürünlerin (bitki, mantar, deniz organizmaları ve diğerleri) tıptaki tedavi edici özelliğinin açıkça anlaşılmasını geliştirmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği
Farmakognoziye giriş, tıbbi bitkiler kimyası, karbohidratlar, glikozitler, tanenler, lipidler, bitki enzimleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkisel droglarda bulunan aktif bileşenlerin kimyasal yapısı ve biyosentezlerini öğrenir.
2) Bu aktif bileşenlerin metotlarını belirler ve analiz eder.
3) Bu aktif bileşenlerin farmakolojik olay ve mekanizmalarını bilir.
4) İlaç endüstrisinde kullanılabilecek aktif bileşenleri bilir.
5) Aktif bileşenleri içeren bitkisel drogları, makroskobik ve mikroskobik olarak teşhis eder.
6) Bu aktif bileşenleri içeren bitkisel drogların farmakolojik özellikleri ve kullanılışları üzerinde uzmanlaşır.
7) Tıbbi Bitkilerin, morfolojisi, kültüre alınması, toplanıp kurutulması hakkında bilgi sahibi olur.
8) Tıbbi bitkilerin etken bileşiklerini bilir.
9) Kalitatif ve kantitatif değerlendirmeler ve bitkisel droglardaki katıştırmaları da içeren kalite kontrol prosedürlerini hazırlamayı bilir.
10) Etken bileşiklerin fiziksel, kimyasal özellikleri, formülleri, elde edilmeleri, miktar tayinleri ve teşhisleri hakkında bilgi sahibi olur.
11) Tıbbi bitkilerin ve etken maddelerinin farmakolojik aktivitelerini bilir.
12) Bir bitki karışımındaki ana bileşikleri analiz eder.
13) Geleneksel halk sağlığında kullanılan bitkileri öğrenir.
14) Toksisite ya da alerjik etkisi nedeniyle dikkatli kullanılması gereken bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
15) Tıbbi bitkilerin tedavide içerikleri ile uyumlu olarak kullanılabilmeleri hakkında bilgi sahibi olur


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Farmakognoziye Giriş Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Enzimler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Karbonhidratlar (monosakkaritler, oligosakkaritler ve polisakkaritler) Karbonhidrat Taşıyan Droglar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
4 Glikozitlere Giriş Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
5 Siyanogenetik Glikozitler, Basit Fenol Glikozitleri ve Antosiyanlar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
6 Flavonoitler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
7 Flavon Bileşiklerini Taşıyan Droglar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Antrakinonlar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
10 Kumarinler ve İridoitler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
11 Kalp Kuvvetlendirici Glikozitler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
12 Saponinler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
13 Tanenler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
14 Lipitler ve Sabit Yağlar I Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
15 Lipitler ve Sabit Yağlar II Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar