DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakognozi Laboratuvarı I ECF   311 5 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuba ŞERBETÇİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUBA ŞERBETÇİ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTUBA ŞERBETÇİ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farmakognozi eczacılığın temel disiplinlerinden biri olarak doğal ürünlerin (bitki, mantar, deniz organizmaları ve diğerleri) tıptaki tedavi edici özelliğinin açıkça anlaşılmasını geliştirmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği
Farmakognoziye giriş, tıbbi bitkiler kimyası, karbohidratlar, glikozitler, tanenler, lipidler, bitki enzimleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nişasta örneklerinin mikroskobik incelemesini öğrenir
2) Kristal tiplerinin mikroskobik incelenmesini öğrenir
3) Örtü tüylerinin mikroskobik incelemesini öğrenir
4) Salgı tüylerinin mikroskobik incelemesini öğrenir
5) Epiderma hücrelerinin mikroskobik incelemesini öğrenir
6) Sklereid yapıların mikroskobik incelemesini öğrenir
7) Polen, stigma ve endotesyum hücrelerinin mikroskobik incelemesini öğrenir
8) Siyanogenetik glikozitlerin teşhisini bilir
9) Kardiyotonik glikozitlerin teşhisini bilir
10) Tanen teşhisi bilir
11) Flavon teşhisini bilir
12) Bioflavonoid elde eder ve shibata reaksiyonu yapar
13) Antrakinon glikozitlerini teşhis eder
14) Farklı çözücü sistemleri kullanarak İTK gerçekleştirir
15) Saponin glikozitlerini teşhis eder ve köpürme indisi deneyini yapabilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Demonstrasyon/Deneylerle ve deneylerin dahil olduğu konular hakkında kısaca bilgiler verilmesi, mikroskop yapı örneklerin gösterilmesi Dersle ilgili kitaplar ve güncel literatür Anlatım
2 Nişasta örneklerinin mikroskobik incelenmesi Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
3 Kristal tiplerinin mikroskobik incelenmesi Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
4 Örtü tüylerinin mikroskobik incelenmesi Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
5 Salgı tüylerinin mikroskobik incelenmesi Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
6 Sklereid yapıların mikroskobik incelenmesi Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
7 Polen, stigma ve endotesyum hücrelerinin mikroskobik incelenmesi Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
8 Ara Sınav yazılı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
9 Demonstrasyon/Deneylerle ve deneylerin dahil olduğu konular hakkında kısaca bilgiler verilmesi, mikroskop yapı örneklerin gösterilmesi Dersle ilgili kitaplar ve güncel literatür Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
10 Siyanogenetik glikozitlerin teşhisi Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
11 Karditonoik glikozitlerin teşhisi Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
12 Flavonoit glikozitlerinin teşhisi Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
13 Antrakinon glikozitlerinin teşhisi Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
14 Saponin glikozitlerinin teşhisi Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
15 Tanen teşhisi Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar