DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Teknoloji I ECF   313 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİRTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farmasötik Teknoloji I, sıvı preparatların hastanın etkin ve güvenilir şekilde kullanabilmesi için gerekli parametreleri ve ilaç haline getirilmesi için yapılması gereken çalışmaları içeren bir disiplindir.
Dersin İçeriği
Reçete bilgisi ve doz hesabı, çözeltiler ve kinetik, sıvı form ilaç taşıyıcı sistemler, aerosoller, emülsiyon ve süspansiyon sistemler, ekstraksiyon teknolojisi ve ekstraksiyon yöntemiyle hazırlanan farmasötik preparatlar, reoloji konuları hakkında temel bilgiler aktarılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farmasötik Teknoloji alanındaki temel kavramları kullanarak sıvı ilaç taşıyıcı sistemleri değerlendirebilir.
2) Sıvı formdaki ilaç taşıyıcı sistemleri listeler.
3) Emülsiyon ve süspansiyon sistemleri ve formülasyonlarının temelini kavrar, değerlendirir ve kalite kontrollerini bilir.
4) Sıvı formdaki ilaç taşıyıcı sistemlerin (çözelti, emülsiyon ve süspansiyon gibi) akış özelliklerini değerlendirebilecektir.
5) Aerosol sistemleri ve formülasyonlarının temelini kavrar, değerlendirir ve kalite kontrollerini bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Reçete Hesaplamaları Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
2 Çözeltiler Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
3 Çözünürlük Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
4 Çözelti Tipi Preparatlar Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
5 Çözelti Tipi Preparatlara Örnekler Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
6 Kinetik Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
7 Ekstraksiyon Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Gözlem-Araştırma Yazılı Sınav
9 Aerosoller Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
10 Reoloji Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
11 Emülsiyonlar Tanımı ve Hazırlama Yöntemleri Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
12 Emülsiyonlarda Kalite Kontrol Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
13 Süspansiyonlar Tanımı ve Hazırlama Yöntemleri Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
14 Süspansiyonlarda Kalite Kontrol Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
15 Genel Tekrar Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Gözlem-Araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar