DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Biyokimya ECF   302 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülçin DAĞLIOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLÇİN DAĞLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri organizmanın fizyolojik fonksiyonlarının moleküler temeli ve denetimi; hastalıkların biyokimyasal temelleri ve ilgili biyokimyasal laboratuvar bulgularının yorumlanması hakkında bilgilendirmektir. Dersin bitiminde öğrencilerin organizmanın fizyolojik fonksiyonları ve denetimi; hastalıkların biyokimyasal temelleri ve ilgili biyokimyasal laboratuvar bulgularının yorumlanması hakkında temel bilgilerle donanması beklenir.
Dersin İçeriği
Biyokimyasal analize giriş, dolaşım sistemi biyokimyası, bilirubin metabolizması, sarılık ve tipleri, karaciğer fonksiyonları ve ilgili bozukluklar; bağışıklık sistemi, bozuklukları ve ilgili biyokimyasal tanı yöntemleri; kan biyokimyası, kan pıhtılaşması, hemotolojik hastalıklar; sindirim sistemi biyokimyası; ilgili metabolik hastalıklar ve biyokimyasal tanı yöntemleri; lipid ve fosfolipidlerin sindirimi ve lipidlerle ilgili metabolik bozukluklar; böbreğin yapısı, fonksiyonları, renal fonksiyonun ölçümü, böbrek yetersizlikleri ve ilgili laboratuvar bulguları, renin-angiotensin-aldosteron sistemi, hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları ve ilgili biyokimyasal analizler; endokrin sistem ve ilgili hastalıklar; diyabet ve komplikasyonları; kanser biyokimyası.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hastalıkların teşhis ve takibi için, ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmek üzere biyokimyasal parametrelerin yorumunu yapar, tedavi planının oluşturulmasına katkı sağlar.
2) Klinik parametrelerle besinlerin ve ilaçların etkileşimi konusunu yorumlar.
3) İleri düzeydeki bir araştırmayı yapabilme, toplumu sağlık alanında eğitme ve yönlendirme yetkinliğine sahip olur.
4) Hastanın biyokimyasal bulgularını hasta öyküsü ile birleştirip, probleme dayalı çözüm geliştirebilme yeteneği kazanır.
5) Yaşam boyu öğrenme, kendini yenileme eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda yetkindir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyokimyasal analize giriş Güncel literatürlerden yayarlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Dolaşım sistemi biyokimyası, Güncel literatürlerden yayarlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
3 Bilirubin metabolizması, sarılık ve tipleri, karaciğer fonksiyonları ve ilgili bozukluklar Güncel literatürlerden yayarlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
4 Bağışıklık sistemi, bozuklukları ve ilgili biyokimyasal tanı yöntemleri Güncel literatürlerden yayarlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Kan biyokimyası, kan pıhtılaşması, hemotolojik hastalıklar Güncel literatürlerden yayarlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
6 Sindirim sistemi biyokimyası Güncel literatürlerden yayarlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Lipid ve fosfolipidlerin sindirimi ve lipidlerle ilgili metabolik bozukluklar Güncel literatürlerden yayarlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Güncel literatürlerden yayarlanılır. Yazılı Sınav
9 Böbreğin yapısı, fonksiyonları, renal fonksiyonun ölçümü, böbrek yetersizlikleri ve ilgili laboratuvar bulguları Güncel literatürlerden yayarlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Renin-angiotensin-aldosteron sistemi Güncel literatürlerden yayarlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları ve ilgili biyokimyasal analizler Güncel literatürlerden yayarlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Endokrin sistem ve ilgili hastalıklar I Güncel literatürlerden yayarlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Endokrin sistem ve ilgili hastalıklar II Güncel literatürlerden yayarlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Diyabet ve komplikasyonları Güncel literatürlerden yayarlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kanser biyokimyası Güncel literatürlerden yayarlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Güncel literatürlerden yayarlanılır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar