DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Kimya III ECF   304 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özden TARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; gastrointestinal sistem üzerine etkili ilaçlar, antiallerjikler, vitaminler, diagnostik bileşikler, antitüssif ve ekspektoran ilaçlar ile hormonların temel özellikleri, sentezleri, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri ve biyotransformasyonları hakkında öğrencilere bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Gastrointestinal sistem üzerine etkili ilaçlar, antiallerjikler, vitaminler, diagnostik bileşikler, antitüssif ve ekspektoran ilaçlar ile endokrin sistem üzerine etkili ilaçlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gastrointestinal sistem ilaçları, antiallerjikler, diagnostik ilaçlar, antitüssif ve ekspektoran ilaçlar, hormonlar ve vitaminlerin yapılarını öğrenir.
2) Gastrointestinal sistem ilaçları, antiallerjikler, diagnostik ilaçlar, antitüssif ve ekspektoran ilaçlar, hormonlar ve vitaminlerin sentezlerini öğrenir.
3) Gastrointestinal sistem ilaçları, antiallerjikler, diagnostik ilaçlar, antitüssif ve ekspektoran ilaçlar, hormonlar ve vitaminlerin etki mekanizmalarını ve kullanılışlarını öğrenir.
4) Gastrointestinal sistem ilaçları, antiallerjikler, diagnostik ilaçlar, antitüssif ve ekspektoran ilaçlar, hormonlar ve vitaminlerin yapı-etki ilişkilerini öğrenir.
5) Gastrointestinal sistem ilaçları, antiallerjikler, diagnostik ilaçlar, antitüssif ve ekspektoran ilaçlar, hormonlar ve vitaminlerin biyotransformasyonlarını öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dijestanlar,karminatifler, antiemetik ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar, laksatif ve purgatifler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Antidiyaretik ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Antiallerjikler, vitaminler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Diagnostikler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Hormonlara giriş Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Peptid hormonlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders Kitapları Yazılı Sınav
9 Oral antidiyabetikler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Steroidal hormonlara giriş Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Östrojen ve türevleri Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Projestanlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Androjen ve anabolizanlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Kortikosteroitler ve otakoitler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Antitüssif ve ekspektoran ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitapları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar