DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Kimya Laboratuvarı III ECF   306 6 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özden TARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı ilaçların kalitatif analizlerinde ve yapılarının aydınlatılmasında kullanılan ultraviyole, infrared, nükleer manyetik rezonans ve kütle spekroskopisi gibi bazı enstümental analiz tekniklerinin esaslarının ve uygulamalarının verilmesi ve ilaç sentezlerinin uygulamalı yapılması.
Dersin İçeriği
İlaç etken maddelerinin kalitatif analizinde ve yapı aydınlatılmasında kullanılan ultraviyole, infrared, nükleer magnetik rezonans, kütle spektroskopi teknikleri ve elemental analizi hakkında bilgiler, pratik uygulamalar ve problem çözümlerini kapsar. Bazı ilaçların sentezi ve analizi ile ilgili literatür araştırmaları yapılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik bileşiklerin yapılarının aydınlatılmasında kullanılan spektral yöntemleri (UV, IR, NMR ve kütle) öğrenir.
2) Tüm spektral verileri aynı anda tartışarak molekülün yapısını aydınlatabilme becerisini kazanır.
3) Spektral verilerden bilinmeyen maddenin yapısına ulaşabilir.
4) Seçilmiş ilaç moleküllerinin sentezi hakkında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
5) Veri tabanları ve bilimsel kaynakları kullanarak sentezlediği bileşiklerin, analiz ve etki mekanizması bilgilerine ulaşabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Demonstrasyon (Elemental Analiz) Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Yazılı Sınav
2 Demonstrasyon (Spektroskopiğe giriş ve UV) Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Yazılı Sınav
3 IR spektrometresi Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Yazılı Sınav
4 1H-NMR spektrometresi Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Yazılı Sınav
5 13C-NMR spektrometresi Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Yazılı Sınav
6 Mass spektrometresi Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Yazılı Sınav
7 Bilinmeyen 1. grup bileşiğin spektrumunun incelenmesi Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Ders kitapları, Laboratuvar föyü Yazılı Sınav
9 Bilinmeyen 2. grup bileşiğin spektrumunun incelenmesi Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
Ödev
10 Benzimidazol türevi ilaç sentezi Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
11 İzoniazid sentezi Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
12 Parasetamol sentezi Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
13 Ödev, tartışma Ders kitapları, Laboratuvar föyü Tartışma
Yazılı Sınav
Ödev
14 Ödev, tartışma-2 Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
Ödev
15 Ödev, tartışma-3 Ders kitapları, Laboratuvar föyü Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitapları, Laboratuvar föyü Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar