DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakoloji III ECF   308 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Solunum Sistemi, Endokrin ve Sindirim sisteminde kullanılan İlaçların farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, kullanım amaçları, yan tesirleri ve kontrendikasyonlarını öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Solunum, sindirim ve endokrin sisteminde kullanılan ilaçların farmakoloji etkileri, etki mekanizmaları, kullanım alanları, yan tesirleri ve kontrendikasyonlarını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçları tanımlar.
2) Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların farmakolojik özellikleri, etki mekanizmaları, terapötik kullanımları , yan tesirleri ve kontrandike olduğu durumları açıklar.
3) Endokrin sistem farmakolojisinin esasları ve hormonların sınıflandırılmasını bilir.
4) Endokrin sistem hastalıklarında kullanılan ilaçları tanımlar.
5) Endokrin sistem hastalıklarında kullanılan ilaçların farmakolojik özellikleri, etki mekanizmaları, terapötik kullanımları , yan tesirleri ve kontrandike olduğu durumları açıklar.
6) Gastrointestinal sistem farmakolojisinin esaslarını açıklar.
7) Gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılan ilaçları sınıflandırır ve tanımlar.
8) Gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılan ilaçların farmakolojik özellikleri, etki mekanizmaları, terapötik kullanımları , yan tesirleri ve kontrandike olduğu durumları açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Antitusif İlaçlar, Ekspektoranlar, Mukolitik İlaçlar ve Sürfaktanlar Sunum, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
2 Bronkodilatör ilaçlar ve Diğer Anti-astmatik ilaçlar Sunum, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap
3 Oksijen ve Diğer tedavi gazları Sunum, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap
4 Endokrin Sistem Farmakolojisinin Esasları Sunum, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap
5 İnsülin, Oral ve diğer Antiyabetik İlaçlar ve Glukagon Sunum, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap
6 Kortikosteroidler, kortikosteroid antagonistleri, ACTH Sunum, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap
7 Tiroid İlaçları ve Kalsiyotropik İlaçlar Sunum, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 Androjenler, Anabolik steroidler ve Antiandrojenik İlaçlar / Estrojen, Projestin ve Antagonistleri, Hormonal Kontraseptifler Sunum, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap
10 Hipofiz ve Hipotalamus Hormnlarrı Sunum, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap
11 Peptik Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Sunum, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap
12 Laksatif ve Purgatif İlaçlar Sunum, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap
13 Antidiyareik ilaçlar Sunum, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap
14 Emetik, Antiemetik, Prokinetik İlaçlar Sunum, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap
15 Sindirim Sistemini Etkileyen Diğer İlaçlar Sunum, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar