DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakognozi II ECF   310 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuba ŞERBETÇİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUBA ŞERBETÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farmakognozi eczacılığın temel disiplinlerinden biri olarak doğal ürünlerin (bitki,mantar,deniz organizmaları ve diğerleri) tıptaki tedavi edici özelliğinin açıkça anlaşılmasını geliştirmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği
Alkaloitler, Uçucu yağlar, Reçineler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tıbbi Bitkilerin morfolojisi, kültüre alınması, toplanıp kurutulması hakkında bilgi sahibi olur.
2) Alkaloit taşıyan bitkisel drogların makroskobik ve mikroskobik açıdan özelliklerini bilir.
3) Biyolojik kökenli drogların taşıdığı alkaloitlerin kullanılışları ve farmakolojik özellikleri üzerinde uzmanlaşır.
4) Etken bileşiklerin fiziksel, kimyasal özellikleri, formülleri, elde edilmeleri, miktar tayinleri ve teşhisleri hakkında bilgi sahibi olur.
5) Tıbbi bitkilerin etken bileşiklerini bilir.
6) Uçucu yağ ve terpenlerin farmakolojik aktivitelerini ve aktivite mekanizmalarını öğrenir.
7) İlaç endüstrisinde kullanılabilecek aktif bileşenleri bilir.
8) Kalitatif ve kantitatif değerlendirmeler ve bitkisel droglardaki katıştırmaları da içeren kalite kontrol prosedürlerini hazırlamayı bilir.
9) Uçucu yağ ve terpen taşıyan bitkisel drogların makroskobik ve mikroskobik açıdan özelliklerini bilir.
10) Biyolojik kökenli drogların taşıdığı uçucu yağ ve terpenlerin kullanılışları ve farmakolojik özellikleri hakkında uzmanlaşır.
11) Tıbbi bitkilerin ve etken maddelerinin farmakolojik aktivitelerini öğrenir
12) Bir bitki karışımındaki ana bileşikleri analiz eder.
13) Geleneksel halk sağlığında kullanılan bitkileri bilir.
14) Toksisite ya da alerjik etkisi nedeniyle dikkatli kullanılması gereken bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
15) Bitkilerden uçucu yağların nasıl elde edileceği ve içerik analizlerini yapma konusunda bilgi sahibidir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Alkaloitlere giriş Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
2 Protoalkaloitler, piperidin ve piridin alkaloitleri Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
3 Tropan alkaloitleri Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
4 Pirolizidin ve kinolizidin alkaloitleri; kinolin alkaloitleri Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
5 İzokinolin alkaloitleri Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
6 İndol alkaloitleri Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
7 Pürin bazları, steroidal alkaloitler ve diterpen alkaloitler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
8 Ara Sınav yazılı Yazılı Sınav
9 Uçucu yağlara giriş Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
10 Asiklik monoterpen taşıyan uçucu yağ drogları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
11 Monosiklik monoterpen taşıyan uçucu yağ drogları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
12 Bisiklik monoterpen ve seskiterpen taşıyan uçucu yağ drogları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
13 Aromatik bileşik taşıyan uçucu yağ drogları, diterpenler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
14 Reçineler ve reçine taşıyan droglar -I Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
15 Reçineler ve reçine taşıyan droglar- II Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar