DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakognozi Laboratuvarı II ECF   312 6 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuba ŞERBETÇİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUBA ŞERBETÇİ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTUBA ŞERBETÇİ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farmakognozi eczacılığın temel disiplinlerinden biri olarak doğal ürünlerin (bitki,mantar,deniz organizmaları ve diğerleri) tıptaki tedavi edici özelliğinin açıkça anlaşılmasını geliştirmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği
Alkaloitler, Uçucu yağlar, Reçineler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tıbbi Bitkilerin morfolojisi, kültüre alınması, toplanıp kurutulması hakkında bilgi sahibi olur.
2) Alkaloit taşıyan bitkisel drogların makroskobik ve mikroskobik açıdan özelliklerini bilir
3) Biyolojik kökenli drogların taşıdığı alkaloitlerin kullanılışları ve farmakolojik özellikleri üzerinde uzmanlaşır.
4) Etken bileşiklerin fiziksel, kimyasal özellikleri, formülleri, elde edilmeleri, miktar tayinleri ve teşhisleri hakkında bilgi sahibi olur.
5) Tıbbi bitkilerin etken bileşiklerini bilir.
6) Uçucu yağ ve terpenlerin farmakolojik aktivitelerini ve aktivite mekanizmalarını öğrenir.
7) İlaç endüstrisinde kullanılabilecek aktif bileşenleri bilir
8) Bitkilerde katışırma varlığını tespit edebilir.
9) Uçucu yağ ve terpen taşıyan bitkisel drogların makroskobik ve mikroskobik açıdan özelliklerini bilir.
10) Biyolojik kökenli drogların taşıdığı uçucu yağ ve terpenlerin kullanılışları ve farmakolojik özellikleri hakkında uzmanlaşır.
11) Tıbbi bitkilerin ve etken maddelerinin farmakolojik aktivitelerini öğrenir.
12) Bir bitki karışımındaki ana bileşikleri analiz eder.
13) Geleneksel halk sağlığında kullanılan bitkileri bilir.
14) Toksisite ya da alerjik etkisi nedeniyle dikkatli kullanılması gereken bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
15) Uçucu yağların bitkilerden nasıl elde edileceğini bilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Demonstrasyon/Deneylerle ve deneylerin dahil olduğu konular hakkında kısaca bilgiler verilmesi, mikroskop yapı örneklerin gösterilmesi Dersle ilgili kitaplar ve güncel literatür
2 Alkaloit tüketilmesi ve teşhisi (Chinae cortex) Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması
3 Opium ve mekonik asit teşhisi (Opium) Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması
4 Papaveris fructus İTK ile incelenmesi Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması
5 Chinae cortex alkaloitleri spektrofotometrik miktar tayini Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması
6 Çaydan kafein elde edilmesi / Müreksit deneyi Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması
7 P. Duquenois ve H. Negm Mustafa reaksiyonu ve Beam reaksiyonu Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması
8 Ara Sınav
9 Cannabis herba etken madde teşhisinin İTK ile yapılması, Rf hesaplanması, Cannabis herba mikroskobik analizi Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması
10 Sabit yağ miktar tayini (Soxhlet apareyi ile) Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması
11 Uçucu yağ miktar tayini (Volumetrik Usul) Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması
12 Asitlik indeksi tayini ve hesaplanması ve Liebermann reaksiyonu Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması
13 Cassia balonu ile uçucu yağda fenolik madde miktar tayini ve Thymi herba drogunun mikroskobik yapı ve makroskobik özellikleri açısından incelenmesi Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması
14 Citri oleum drogunda titrimetrik total aldehit miktar tayini / İTK uygulaması Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması
15 Foeniculi fructus tan anetol elde edilmesi /İTK uygulaması Laboratuvar malzemelerinin ve cihazların kontrolü, malzemelerin hazırlanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar