DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Teknoloji II ECF   314 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Umay Merve GÜVEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yarı katı dozaj şekillerinin ve kozmetik ürünlerin formülasyonu, fonksiyonları ve kalite kontrolleri hakkında bilgilendirme amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Yarı katı ilaç taşıyıcı sistemler, supozituvar, ovül, radyofarmasötikler, kozmetik ürünler hakkında temel bilgiler aktarılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Deriye Uygulanan Dozaj Şekillerini bilir. Deriden absorpsiyon konusunu açıklar.
2) Yarı katı ilaç taşıyıcı sistemleri tasarlayabilir, formülasyon bileşenlerini listeler.
3) Yarı katı ilaç taşıyıcı sistemleri hazırlama yöntemlerini açıklar, kalite kontrol yöntemlerini açıklar.
4) Kozmetik ürün formülasyon bileşenlerini listeler, hazırlama yöntemlerini açıklar.
5) Kozmetik ürün formülasyonlarında kalite kontrol yöntemlerini açıklar.
6) Radyofarmasötiklerin farmasötik teknolojideki kullanımlarını değerlendirebilir, eczacılıktaki önemini açıklar.
7) İyi ilaç üretim işlemleri ve iyi laboratuvar uygulamaları bilir.
8) iyi laboratuvar uygulamaları bilir.
9) Süpozituvar ve ovül formülasyonlarını yapılandırabilir, formülasyon bileşenlerini listeler.
10) Süpozituvar ve ovül formülasyonlarını hazırlama yöntemlerini açıklar, kalite kontrol yöntemlerini açıklar.
11) Biyoyararlanım çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.
12) Biyoeşdeğerlik çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.
13) İlacın farmakokinetiği hakkında bilgi sahibi olur.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deriye Uygulanan Dozaj Şekilleri, Deriden absorpsiyon Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
2 Merhem, Krem, Pat Formülasyonları Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
3 Merhem, Krem, Pat Kalite Kontrolleri Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
4 Kozmetik Formülasyonlar Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
5 Kozmetik Ürünlerde Kalite Kontrol Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
6 Radyafarmasötikler Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
7 İyi ilaç üretim işlemleri (GMP) ve iyi laboratuvar uygulamaları (GLP) Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
9 Supozituvar Ovül Formülasyonu Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
10 Supozituvar Ovül Kalite Kontol Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
11 Transdermal Taşıyıcı Sistemler Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
12 Biyoyararlanım Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
13 Biyoeşdeğerlik Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
14 Farmakokinetikte dağılım metabolizma ve itrahla ilgili etkenler Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
15 Farmakokinetikte Kompartman Modelleri Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Gözlem-Araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar