DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Teknoloji Laboratuvarı II ECF   316 6 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİRTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sıvı dozaj şekillerinin ve kozmetik ürünlerin formülasyon tasarımı ve pratik olarak hazırlanması amacıyla bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Ölçme, tartma ve krem, merhem, pat, spozituvar, ovül ve kozmetik preparat hazırlama konularında beceri kazanırlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Merhem, krem ve pat dozaj şekillerinin formülasyonunu tasarlar, pratik olarak hazırlar.
2) Supozituvar, ovül tipi dozaj şekillerinin formülasyonunu tasarlar, pratik olarak hazırlar.
3) Kozmetik ürün formülasyonunu tasarlar, pratik olarak hazırlar.
4) Yarı katı preparatlarda formülasyon geliştirme ve kalite kontrolleri hakkında bilgi sahibi olur.
5) Jel ve losyon dozaj şekillerinin formülasyonu hakkında bilgi sahibi olur, pratik olarak hazırlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Demostrasyon Gözlem-Araştırma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
2 Merhem Formülasyonları Gözlem-Araştırma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
3 Pat Formülasyonları Gözlem-Araştırma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
4 Jel Formülasyonları Gözlem-Araştırma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
5 Krem Formülasyonları Gözlem-Araştırma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
6 Losyon Formulasyonları Gözlem-Araştırma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
7 Kozmetik Preparatlar Gözlem-Araştırma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Gözlem-Araştırma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
9 Demostrasyon Gözlem-Araştırma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
10 Genel Tekrar Gözlem-Araştırma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
11 Supozituvar Formulasyonları Gözlem-Araştırma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
12 Supozituvar Formulasyonları Gözlem-Araştırma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
13 Ovül Formülasyonları Gözlem-Araştırma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
14 Ovül Formülasyonları Gözlem-Araştırma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
15 Formülasyon Geliştirme Gözlem-Araştırma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Gözlem-Araştırma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar