DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Kimyada Ön Çalışma Prensipleri ve Elektroanalitik Yöntemlerin Uygulanması ECS   301 5 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabriye AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kullanılacak analitik yöntemler öncesi numune alma ve numunenin analize hazır hale getirilmesine yönelik basamakların öğrenilmesi ve Elektroanalitik yöntemlerin ilaç analizlerinde uygulanmalarının yapılabilmesi
Dersin İçeriği
Kullanılacak analitik yöntemler öncesi numune alma ve numunenin analize hazır hale getirilmesine yönelik basamakların öğrenilmesi ve Elektroanalitik yöntemlerin ilaç analizlerinde uygulanmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kullanılacak Analitik tekniğe göre numune alma basamaklarını bilir ve becerisine sahip olur
2) Numune hazırlama aşamalarının öğrenilmesi ve uygulama becerisine sahip olur.
3) Numune hazırlamaya yönelik gerekli hesaplamaları yapar
4) Elektroanalitik yöntemleri ve kullanım amaçlarını öğrenir
5) Elektroanalitik yöntemlerin ilaç analizlerinde uygulamalarını öğrenir.
6) Konuyla ilgili güncel literatür bilgisi tarar
7) Elde ettidiği deneysel sonuçların hesaplar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analitik Kimyada Kullanılan Klasik ve Enstrümental Yöntemler Ders Kitabı, Güncel Literatür bilgisi
2 Kullanılacak Enstrümantal Yöntemlere Göre Numune Hazırlama Teknikleri Ders Kitabı, Güncel Literatür bilgisi
3 Analitik Kimyadaki Temel Hesaplamalar Ders Kitabı, Güncel Literatür bilgisi
4 Numune almai Standardizasyon ve Kalibrasyon Ders Kitabı, Güncel Literatür bilgisi
5 Numune almaya yönelik hesaplamaların uygulanması Ders Kitabı, Güncel Literatür bilgisi
6 Elektrokimyasal Yöntemlere Giriş Ders Kitabı, Güncel Literatür bilgisi
7 Elektrokimyasal Hesaplamalar Ders Kitabı, Güncel Literatür bilgisi
8 Ara Sınav
9 İlaç Analizlerinde Elektrokimyasal Yöntemler-1 Ders Kitabı, Güncel Literatür bilgisi
10 İlaç Analizlerinde Elektrokimyasal Yöntemler-2 Ders Kitabı, Güncel Literatür bilgisi
11 Numune Hazırlama Yönelik Uygulamalar Ders Kitabı, Güncel Literatür bilgisi
12 Numune Hazırlama Yönelik Uygulamalar Ders Kitabı, Güncel Literatür bilgisi
13 İlaç Moleküllerin Potansiyometrik Analizine Yönelik Uygulamalar-1 Ders Kitabı, Güncel Literatür bilgisi
14 İlaç Moleküllerin Potansiyometrik Analizine Yönelik Uygulamalar-2 Ders Kitabı, Güncel Literatür bilgisi
15 Ödev Sunumları Güncel Literatür bilgisi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar