DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Önformülasyon ECS   303 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİRTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Önformülasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ile ilgili konularda temel bilgileri öğrenmiş olacaklardır.
Dersin İçeriği
Preformülasyonun tanımı, önemi, organoleptik özelliklerin incelenmesi, partikül büyüklüğü, şekli ve yüzey alanı, çözünürlük, çözünme hızı, absorbsiyonu etkileyen parametreler, kristal özellikleri ve polimetreler, stabilite, geçimsizlik testleri, kalite güvence sistemi, GMP, validasyon, analitik yöntem validasyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Önformülasyonda, ilaç karaterizasyonu konusunda temel düzenlemeleri değerlendirir.
2) Formülasyonun spesifikasyonlarının parametrelerini bilir.
3) Geliştirilen formülasyonun miktar tayini yöntemlerini tanımlar.
4) Formülasyon Geliştirmede etkin maddenin değerlendirilmesi gereken özelliklerini bilir.
5) Uygun farmasötik dozaj şeklinin seçiminde dikkat etmesi gereken parametreleri tanımlar.
6) İlaçta kalite ve kalite güvencesi konularında bilgi sahibi olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Önformülasyonda ilaç karaterizasyonu Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
2 İlacın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tayinii Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
3 İlacın Farmakokinetik özelliklerinin araştırılması Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
4 Farmasötik şeklin ve hazırlama metodunun seçimi Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
5 Miktar tayini yöntemleri Gözlem-Araştırma Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
6 Miktar tayini yöntemlerinin validasyonu Gözlem-Araştırma Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
7 Tartışma Gözlem-Araştırma Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
8 Ara Sınav Gözlem-Araştırma Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
9 Farmasötik Üründe Ruhsatlandırma Gözlem-Araştırma Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
10 Ürünün kalite kontrolu Gözlem-Araştırma Anlatım
Tartışma
Ödev
11 İlaç stabilitesi, Gözlem-Araştırma Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Ürün geliştirme Gözlem-Araştırma Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
13 Geliştirilen ürünün karakterizasyonu Gözlem-Araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Ödev Sunumu Gözlem-Araştırma Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
15 Tartışma Gözlem-Araştırma Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar