DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakoloji I ECF   222 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kemoterapiklerin farmakokinetiği, etki mekanizmaları, tedavide kullanımları, yan tesirleri, kontrendikasyonları ve etkileşimleri
Dersin İçeriği
Farmakoloji I

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler infeksiyon tedavisinin farmakolojik ve farmakokinetik özelliklerini öğrenecekler.
2) Öğrenciler, infeksiyonda tedavisinde kullanılan antibiyotikleri etki sprektrumlarına göre sınıflandırabilecekler.
3) Öğrenciler, antibiyotiklerin etki mekanizmaları, endikasyonları, yan tesirleri, kontrendikasyonlarını öğreneceklerdir.
4) Öğrenciler, antifungal antibiyotikler ve diğer antifungal ilaçların etki mekanizmaları, endikasyonları, yan tesirleri ve kontrendikasyonlarını öğreneceklerdir.
5) Öğrenciler, antimikrobik ilaçlar arasındaki etkileşmeler ve kombinasyonları öğreneceklerdir.
6) Öğrenciler, üriner infeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçları öğreneceklerdir.
7) Öğrenciler, tüberküloz ve diğer mikobakteri infeksiyonlarında kullanılan ilaçlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
8) Öğrenciler, antiamibik ve diğer antiprozoal ilaçların farmakokinetiği, etki mekanizması, yan tesirleri, kontrendikasyonları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
9) Öğrenciler, antimalaryal ve antihelmintik ilaçların farmakokinetiği, etki mekanizması, yan tesirleri, kontrendikasyonları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
10) Öğrenciler, antiviral ilaçların farmakokinetiği, etki mekanizması, yan tesirleri, kontrendikasyonları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
11) Öğrenciler, kanser kemoterapisinin esasları ve antineoplastik İlaçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.
12) Öğrenciler, immün sistem bozuklukları ve immünomodülatör ilaçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.
13) Öğrenciler, antiseptik ve dezenfektanlar hakkında bilgiye sahip olacaklardır.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kemoterapötiklere Giriş, İnfeksiyon Tedavisinin Farmakolojik ve Farmakokinetik Özellikleri, Beta-Laktam Antibiyotikler I: Penisilinler Kitap ve Literatür Araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
2 Beta-Laktam Antibiyotikler II: Sefalosporinler ve Diğerleri Kitap ve Literatür Araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
3 Makrolid, Linkozamid, Streptogamin Antibiyotikler ve Linezolid Kitap ve Literatür Araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
4 Tetrasiklinler, Amfenikoller, Aminoglikozidler Kitap ve Literatür Araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
5 Dar Spektrumlu Antistafilokokal ve Antianaerobik İlaçlar ve Polipeptid Yapılı Antibiyotikler Kitap ve Literatür Araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
6 Fluorokinolonlar, Sulfonamidler, Ko-Trimoksazol ve trimetoprim Kitap ve Literatür Araştırması Anlatım
Soru-Cevap
7 Antifungal Antibiyotikler ve Antifungal Diğer İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
8 Ara Sınav kitap ve ders notlarını gözden geçirmek Yazılı Sınav
9 Antimikrobik İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler ve Kombinasyonlar/ Üriner İnfeksiyonların Tedavisine Özgü İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
10 Tüberküloz ve Diğer Mikobakteri İnfeksiyonlarında Kullanılan İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
11 Antiamibik İlaçlar ve Diğer Antiprotozoal İlaçlar/Antimalaryal İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
12 Antihelmintik İlaçlar/Ektoparazitlere Karşı Kullanılan İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
13 Antiviral İlaçlar/Antiseptik ve Dezenfektanlar Kitap ve Literatür Araştırması
14 Kanser Kemoterapisinin esasları ve Antineoplastik İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
15 İmmün Sistem Bozuklukları ve İmmünomodülatör İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
16-17 Yarı Yıl Sonu Sınav Ders notları ve kitapdan çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar