DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eczacılık Mesleğine Giriş ECS   212 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Ömür Mürsel YALBUZDAĞ
Dersi Verenler
ÖMÜR MÜRSEL YALBUZDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eczacılık mesleği tanıtımı,dünyada ve ülkemizde eczacılık,eczacılıkta istihdam alanları,meslek örgütleri tanıtımı
Dersin İçeriği
Eczacılık mesleği tanıtımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eczacılık mesleği tanıtımı
2) Eczacılık çalışma alanları
3) Dünyada ve Türkiye'de eczacılık
4) Eczacı meslek örgütleri tanıtımı
5) İletişim ve beden dili
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eczacılık mesleği tanıtımı Konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Eczacı tanımı Konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Eczacılıkta istihdam alanları Konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Tarihte eczacılık Konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Dünyada eczacılık Konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Türkiye'de eczacılık Konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Eczacı meslek örgütleri tanıtımı Konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Dünyada eczacı meslek örgütleri Konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Eczacılık uygulamaları Konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Eczacı meslek örgütlerini yerinde tanıma Konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Eczane tanıtımı Konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Hasta/müşteri kavramı Konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Hasta ile etkin iletişim kurma teknikleri,beden dili Konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Danışman eczacı kavramının anlatımı-Hasta ile iletişim uygulamalı anlatım Konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar