DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Etnobotanik ECS   305 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serpil DEMİRCİ KAYIRAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSERPİL DEMİRCİ KAYIRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Etnobotanik kavramı. Etnobotaniğin tarihçesi. Geçmişte ve günümüzde insan-bitki ilişkileri. İlk evcilleştirilen bitkiler. Halk arasında kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler. Halk arasında kullanılan ekonomik, uyarıcı, zehirli bitkiler. Farklı kullanımı olan bitkiler. Etnobotaniğin Eczacılık açısından önemi. Etnobotanikte aktar kültürü.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, geçmişten günümüze bitki-insan ilişkisinin ele alınması amaçlanmaktadır. Bu ders her türlü kullanılışı olan bitkileri özellikle halk arasında tıbbi kullanılışı olan ve yenen doğal bitkiler ve ülkemizde yapılan etnobotanik çalışmalar gibi konuları da yer kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etnobotanik biliminin tarihçesini öğrenir.
2) İnsan-bitki arasındaki ilişkisi içinde tıbbi kullanımı olan bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
3) Ülkemizdeki tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
4) Ekonomik bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
5) Uyarıcı bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
6) Ülkemizde yapılan etnobotanik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
7) Etnobotanikte fitoterapi, aromaterapi ve homeopati hakkında bilgi sahibi olur.
8) Etnobotaniğin Eczacılık açısından önemini kavrar.
9) Farklı kullanımı olan bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
10) Dioscoridesin Materia Medicasında kullanımı olan Akdeniz bitkileri hakkında bilgi sahibi olur.
11) Dünyadaki etnonotanik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etnobotaniğin tanımı, tarihsel gelişimi, Etnobotanik bilimi. Anlatım Soru-Cevap Tartışma Grup Çalışması
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
2 Geçmişte ve günümüzde insan-bitki ilişkileri. İlk evcilleştirilen bitkiler Anlatım Soru-Cevap Tartışma Grup Çalışması
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
3 Etnobotanikte tıbbi kullanımı olan bitkiler. Anlatım Soru-Cevap Tartışma
4 Etnobotanikte fitoterapi, aromaterapi ve homeopati. Anlatım Soru-Cevap Tartışma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
5 Etnobotanikte ekonomik bitkiler. Anlatım Soru-Cevap Tartışma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
6 Etnobotanikte uyarıcı bitkiler. Anlatım Soru-Cevap Tartışma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
7 Etnobotanikte zehirli bitkiler. Anlatım Soru-Cevap Tartışma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Etnobotanikte farklı kullanımı olan bitkiler Anlatım Soru-Cevap Tartışma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
10 Türkiyede yapılan etnobotanik çalışmalar. Anlatım Soru-Cevap Tartışma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
11 Akdeniz bölgesindeki etnobotanik çalışmalara bakış. Anlatım Soru-Cevap Tartışma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
12 Dioscoridesin Materia Medicasında kullanımı olan Akdeniz bitkileri. Anlatım Soru-Cevap Tartışma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
13 Etnobotaniğin Eczacılık açısından önemi. Anlatım Soru-Cevap Tartışma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
14 Günümüzde yapılan etnobotanik çalışma yöntemleri. Anlatım Soru-Cevap Tartışma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
15 Etnobotanik çalışmaların fitokimyasal çalışmalar açısından önemi Anlatım Soru-Cevap Tartışma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar