DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı Modülü ECF   319 5 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
Doç.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
KÜBRA AKILLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.ÇAĞLAR EMRE ÇAĞLIYAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÇAĞLAR ÖZMEN1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:B
KÜBRA AKILLIOĞLU1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiÇAĞLAR ÖZMEN1. Öğretim Grup:B
Doç.Dr.ÇAĞLAR EMRE ÇAĞLIYAN1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:B
Doç.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:C
KÜBRA AKILLIOĞLU1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiÇAĞLAR ÖZMEN1. Öğretim Grup:C
Doç.Dr.ÇAĞLAR EMRE ÇAĞLIYAN1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği gibi kalp damar sistemi hastalıklıkların fizyopatolojisi, bu hastalıklarda kullanılan ilaçları ve bu ilaçların akılcı kullanımı ile ilgili temel prensipler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Hipertansiyon, kalp yetmezliği fizyopatolojisi, bu hastalıklarda akılcı ilaç kullanımı, reçete analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hipertansiyonun fizyopatolojisini bilir.
2) Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçları sınıflandırır.
3) Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların farmakokinetik özellikleri, etki mekanizmaları, yan tesirleri, kontrendike oldukları durumları bilir.
4) Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların farmasötik dozaj şekillerini bilir ve hastaya kullanımlarını açıklar.
5) Hipertansiyon reçetesi ile ilgili bilgi sahibi olur ve hastaya danışmanlık yapar.
6) Konjestif kalp yetmezliğinin fizyopatolojisini bilir.
7) Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçları sınıflandırır.
8) Konjestif kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçların farmakokinetik özellikleri, etki mekanizmaları, yan tesirleri ve kontrendike oldukları durumları bilir.
9) Konjestif kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçların farmasötik dozaj şekillerini bilir ve hastaya kullanımlarını açıklar.
10) Konjestif kalp yetmezliği reçetesi ile ilgili bilgi sahibi olur ve hastalara bu konuda danışmanlık yapar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amaç ve hedefleri Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi-I Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
3 Hipertansiyonun Kliniği ve Fizyopatalojisi Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Öğrenci Sunumları Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Hipertansiyon Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ve Akılcı Kullanımı Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi-II Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Angina Pektoris Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ve Akılcı Kullanımı Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav sınav Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Konjestif kalp yetmezliğinin Kliniği ve Fizyopatolojisi Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Konjestif kalp yetmezliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ve akılcı kullanımı Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde Kullanılan İlaçların Farmasötik Dozaj Şekilleri ve Kullanımları Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Öğrenci Sunumları Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Konjestif kalp yetmezliği Olguları ve Reçete Analizi Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Eczacı-Hasta Simülasyonu Simulasyon Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Objektif Yapılandırılmış Pratik Sınav Simulasyon Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar