DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazılı ve Sözlü İletişim Teknikleri ECS   307 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Engin ÇELEBİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ENGİN ÇELEBİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere dilin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermeyi; onlara duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla kelime hazinelerini geliştirmeyi; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğretmeyi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile gerçekleşen iletişim süreçlerinin ayırt edici özelliklerini belirler.
2) Sözlü iletişim tekniklerinin işleyişini kavramsal düzeyde açıklayabilme ve uygulama becerisi sergiler.
3) Kullanıldığı farklı toplumsal bağlamlar içerisinde, dilin yerine getirdiği iletişimsel işlevleri belirler; sözeylem türlerini ayırt eder.
4) Amaç, hedef, kitle,iletişim ortamı vb. bağlamsal değişkenlere uygun olarak sözlü ve yazılı metinler üretir.
5) Betimleme, sınıflandırma, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisi gibi yazma tekniklerini amacına uygun olarak kullanarak sözlü ve yazılı metin üretir.
6) Yaratıcı yazma tekniklerini kullanarak sözel metin üretir.
7) Okuduğu düşünsel metinleri yorumlar ve üzerinde grup tartışmaları yapar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş, Dil ve İletişim, Sözel, Sözdışı ve Söz üstü ögeler, Sözlü/Yazılı İletişim Farklılıkları Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Retorik Tartışmaları I: Aristotales ve Poetika Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Retorik Tartışmaları II: Aristotales ve Poetika Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yazı Üzerine Tartışmalar I: Yazı Nedir Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yazı Üzerine Tartışmalar II: Söylem, Yazı ve Anlatı Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Yazı Üzerine Tartışmalar III: Yazı ve Yapısalcılık Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yazı Üzerine Tartışmalar IV: Anlatıların Yapısal Çözümlemesi Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Roman Üzerine Tartışmaları I Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Roman Üzerine Tartışmaları II Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yazar Üzerine Tartışmalar I: Yazar Nedir Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yazar Üzerine Tartışmalar II: Yazarın Ölümü Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Söz ve Yazın Tartışmaları I: Sözlü Kültür ve Bellek Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Söz ve Yazın Tartışmaları II: Yazılı Kültür ve Yazılı Bellek Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yeni Sözler, Yeni Mecralar ve Yeni Kültürler Okuma, Uygulama Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Exam Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar