DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hormonlar ve Vitaminlerin Biyokimyası ECS   306 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem ALPTEKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hormonlar ve vitaminler hakkında öğrencilere temel bilgileri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Hormonların genel özellikleri, hormonların etki mekanizmaları, tiroid hormonları, kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyen hormonlar, pankreas hormonları, adrenal hormonlar, gonadlar ve steroid hormonlar, hipotalamus ve hipofiz hormonları, gastrointestinal hormonlar, vitaminlerin biyokimyasal fonksiyonları, yağda çözünen vitaminler, suda çözünen vitaminler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hormonların etki mekanizmalarını öğrenir.
2) Hormonların fizyolojik fonksiyonlarını öğrenir.
3) Endokrin hastalıkların nedenlerini öğrenir.
4) Hormonları ölçmek için kullanılan teknikler hakkında bilgi edinir.
5) Vitaminlerin fizyolojik fonksiyonlarını, metabolizmasını, vitamin eksikliği ve fazlalığının neden ve semptomlarını öğrenir.
6) İleri düzeydeki biraraştırmayıyapabilme, toplumu sağlıkalanında eğitme ve yönlendirme yetkinliğine sahip olur
7) Yaşam boyu öğrenme, kendini yenileme eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda yetkindir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hormonların genel özellikleri Güncel literatürlerden yararlanılır.
2 Hormonların etki mekanizmaları I Güncel literatürlerden yararlanılır.
3 Hormonların etki mekanizmaları II Güncel literatürlerden yararlanılır.
4 Tiroid Hormonları Güncel literatürlerden yararlanılır.
5 Kalsiyum ve Fosfor metabolizmasını düzenleyen hormonlar Güncel literatürlerden yararlanılır.
6 Pankreas Hormonları Güncel literatürlerden yararlanılır.
7 Adrenal Medulla Hormonları Güncel literatürlerden yararlanılır.
8 Ara Sınav Güncel literatürlerden yararlanılır.
9 Adrenal Korteks Hormonları Güncel literatürlerden yararlanılır.
10 Hipotalamus ve hipofiz hormonları Güncel literatürlerden yararlanılır.
11 Gastrointestinal hormonlar Güncel literatürlerden yararlanılır.
12 Vitaminlerin Biyokimyasal fonksiyonları Güncel literatürlerden yararlanılır.
13 Yağda Çözünen Vitaminler Güncel literatürlerden yararlanılır.
14 Suda Çözünen Vitaminler Güncel literatürlerden yararlanılır.
15 Vitaminlerle ilgili güncel çalışmalar Güncel literatürlerden yararlanılır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Güncel literatürlerden yararlanılır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar