DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Protein, Vitamin ve Minerallerce Zengin Doğal Ürünler ECS   308 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuba ŞERBETÇİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUBA ŞERBETÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğal kaynaklarda özellikle tıbbi bitkilerde bulunan protein, vitamin ve minerallerin özellikleri, insan sağlığına etkileri ve kullanım amaçlarını kapsar
Dersin İçeriği
Bitkisel ve hayvansal doğal protein ve doğal kaynaklardan elde edilen vitamin ve minerallerin insan sağlığındaki rolü ve bunların zengin olduğu doğal bitkisel kaynakların detaylı işlendiği derstir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hayvansal ve bitkisel protein kaynaklarını sınıflandırır
2) Hayvansal ve bitkisel proteinlerin tamamlayıcı sağlıkta ve tedavide kullanım alanlarını bilir
3) Hayvansal proteinlerin sağlıktaki rolü ve risk faktörlerini anlatır
4) Bitkisel proteinlerin sağlıktaki rolü ve risk faktörlerini anlatır
5) Doğal vitamin kaynaklarını açıklar
6) Doğal ve sentetik vitaminlerin karşılaştırılması
7) Doğal vitaminlerin kullanım alanlarını bilir
8) Minerallerin sağlıkta rolünü açıklar
9) Minerallerce zengin doğal ürünleri sınıflandırır
10) Süpergıdaları açıklar
11) Sağlık problemlerinde destekleyici süpergıdalara örnekler verir
12) Metabolik hastalıklarda doğal vitamin ve minerallerin rolünü açıklar
13) Güncel sağlık problemlerinde kullanılabilecek bitkisel protein, doğal mineral ve vitaminleri sınıflandırır
14) Güncel sağlık problemlerinde kullanılabilecek bitkisel protein, doğal mineral ve vitaminlere uygun dozlarını bilir.
15) Güncel sağlık problemlerinde kullanılabilecek bitkisel protein, doğal mineral ve vitamin kombinasyonları oluşturur


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hayvansal ve bitkisel protein kaynakları Ders notu ve literatür araştırması
2 Hayvansal ve bitkisel proteinlerin tamamlayıcı sağlıkta ve tedavide kullanım alanları Ders notu ve literatür araştırması
3 Hayvansal proteinlerin sağlıktaki rolü ve risk faktörleri Ders notu ve literatür araştırması
4 Bitkisel proteinlerin sağlıktaki rolü ve risk faktörleri Ders notu ve literatür araştırması
5 Doğal vitamin kaynakları Ders notu ve literatür araştırması
6 Doğal ve sentetik vitaminlerin karşılaştırılması Ders notu ve literatür araştırması
7 Doğal vitaminlerin kullanım alanları I Ders notu ve literatür araştırması
8 Ara Sınav
9 Doğal vitaminlerin kullanım alanları II Ders notu ve literatür araştırması
10 Minerallerin sağlıkta rolü Ders notu ve literatür araştırması
11 Minerallerce zengin doğal ürünler I Ders notu ve literatür araştırması
12 Minerallerce zengin doğal ürünler II Ders notu ve literatür araştırması
13 Süpergıdalar Ders notu ve literatür araştırması
14 Metabolik hastalıklarda doğal vitamin ve minerallerin rolü Ders notu ve literatür araştırması
15 Güncel sağlık problemlerinde kullanılabilecek bitkisel protein, doğal mineral ve vitaminler Ders notu ve literatür araştırması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar