DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Solunum, Sindirim ve Endokrin Sistem Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı Modülü ECF   320 6 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BEKİR TAMER TETİKER1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SANLI SADİ KURDAK1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SEDAT KULECİ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiYakup ÜLGER1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.BEKİR TAMER TETİKER1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.SANLI SADİ KURDAK1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.SEDAT KULECİ1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiYakup ÜLGER1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:C
Prof. Dr.BEKİR TAMER TETİKER1. Öğretim Grup:C
Prof. Dr.SANLI SADİ KURDAK1. Öğretim Grup:C
Doç. Dr.SEDAT KULECİ1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiYakup ÜLGER1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
astım-koah, diabet ve peptik ülser olgularına ait reçetelerde hastalık, ilaçlar, ilaçların kullanımı, ilaçların yan tesirleri, kontrendikasyonları, ilaç dışı dikkat edilmesi gereken bilgileri hastaya sunma ve hastayla iletişim kurabilme becerisine sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
astım- koah, diyabet ve peptik ülser fizyopatolojisi ve kliniği, astım-koahi diyabet ve peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar, reçete analizi ve eczacı-hasta iletişimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Astım ve KOAH'ın semptomlarını tanımlar.
2) Astım ve KOAH tedavisinde kullanılan ilaçları sınıflandırır ve tedavi amaçlarını açıklar.
3) Astım ve KOAH tedavisinde kullanılan ilaçların özelliklerini, yan tesirleri, kullanılması sakıncalı olduğu durumları açıklar.
4) Astım reçetesini açıklar ve hastaya danışmanlık sağlar.
5) Astım/KOAH tedavisinde kullanılan farmasötik dozaj şekillerini tanımlar ve kullanımlarını açıklar.
6) Diyabetin semptomlarını tanımlar.
7) Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçları sınıflandırır ve tedavi amaçlarını açıklar.
8) Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçların özelliklerini, yan tesirleri, kullanılması sakıncalı olduğu durumları açıklar.
9) Diyabet reçetesini açıklar ve hastaya danışmanlık sağlar.
10) Diyabet tedavisinde kullanılan farmasötik dozaj şekillerini tanımlar ve kullanımlarını açıklar.
11) Peptik ülserin semptomlarını tanımlar.
12) Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçları sınıflandırır ve tedavi amaçlarını açıklar.
13) Peptik ülser reçetesini açıklar ve hastaya danışmanlık sağlar.
14) Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçların özelliklerini, yan tesirleri, kullanılması sakıncalı olduğu durumları açıklar.
15) Peptik ülser tedavisinde kullanılan farmasötik dozaj şekillerini tanımlar ve kullanımlarını açıklar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Amaç ve Hedefleri kaynak tarama Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Diabetes Mellitus Fizyopatolojisi ve Kliniği kaynak tarama
3 İnsülin ve Oral Antidiyabetikler kaynak tarama
4 Diyabet reçete analizi ve eczacı-hasta simülasyonu kaynak tarama
5 Solunum Sistemi Fizyolojisi kaynak tarama
6 Objektif Yapılandırılmış Pratik Sınav kaynak tarama Rol Oynama
Performans Değerlendirmesi
7 Astma ve KOAH Fizyopatolojisi ve Kliniği kaynak tarama
8 Ara Sınav kitap ve ders notlarının gözden geçirilmesi
9 Astım ve KOAH tedavisinde kullanılan ilaçlar kaynak tarama
10 Astım ve KOAH tedavisinde kullanılan ilaçlar kaynak tarama
11 Astım/KOAH reçete analizi ve eczacı-hasta simülasyonu kaynak tarama
12 Peptik Ülser Fizyopatolojisi ve Kliniği kaynak tarama
13 Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar kaynak tarama
14 Peptik ülser reçete analizi ve eczacı-hasta simülasyonu kaynak tarama
15 Objektif Yapılandırılmış Pratik Sınav kaynak tarama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları kaynak tarama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar